Obavijesti

Osnovano Mjesno bratstvo OFS-a „Gospa od Anđela“ u Karinu

U subotu, 20. studenoga 2021. u Mjesnom bratstvu Franjevačkoga svjetovnog reda (OFS) „Gospa od Anđela“ u Karinu proslavljen je obred trajnog zavjetovanja i obred privremenog zavjetovanja na godinu dana te održan izbornik kapitul.

Trajne zavjete primilo je 10 kandidata/-ica:

 1. Don Ante Delić, OFS, Jasenice
 2. Marija Baković, OFS, Karin
 3. Zrinka Klanac, OFS, Obrovac
 4. Marija Šimunković, OFS, Karin
 5. Mijo Šušnja, OFS, Karin
 6. Zorica Šušnja, OFS, Karin
 7. Ladisav Vojnić Tunjić, OFS, Karin
 8. Ana Tuzlak, OFS, Karin
 9. Mato Turkalj, OFS, Karin
 10. Mirjana Zubčić, OFS, Pridraga

Trajno je zavjetovan i jedan svjetovni klerik (svećenik) don Ante Delić, župnik župa sv. Jerolima, Jasenice i župe sv. Ante Padovanskog, Vinjerac, član Zadarske nadbiskupije.

Generalne konstitucije OFS-a, čl. 2. i 3. u vezi s pitanjem mogućnosti tko može biti član OFS-a ističu: „Poziv Franjevačkoga svjetovnog reda jest specifičan poziv koji prožima život i apostolski rad svojih članova. Stoga mu ne mogu pripadati oni koji su trajnom obvezom vezani uz drugu redovničku obitelj ili ustanovu posvećenoga života.

OFS je otvoren vjernicima različitih staleža. Njemu mogu pripadati:

– laici (muškarci i žene);

– svjetovni klerici (đakoni, svećenici i biskupi).

Svjetovnost jest karakteristika duhovnosti i apostolskog života pripadnika OFS-a.

Njihova se svjetovnost, u pozivu i apostolskom životu, ostvaruje u skladu s uvjetima pojedinog staleža:

– za laike: njihovim doprinosom izgradnji kraljevstva Božjega nazočnošću u vremenitoj stvarnosti i vremenitim djelatnostima;

– za svjetovne klerike: služenjem Božjem narodu, kako je njima vlastito, u zajedništvu s biskupom i prezbiterijem.

I jedni i drugi nadahnjuju se evanđeoskim opredjeljenjem sv. Franje Asiškog obvezujući se da će nastaviti njegovo poslanje zajedno s drugim pripadnicima Franjevačke obitelji.

Poziv OFS-a jest poziv živjeti evanđelje u bratskom zajedništvu. U tu se svrhu članovi OFS-a ujedinjuju u crkvene zajednice koje se zovu bratstva.“

Privremene zavjete na godinu dana primilo je 6 kandidata/-ica:

 1. Anđa Antunović, OFS, Karin
 2. Mara Milić, OFS, Karin
 3. Anto Milić, OFS, Karin
 4. Marija Modrić, OFS, Obrovac
 5. Josip Modrić, OFS, Obrovac
 6. Ana Marković, OFS, Karin

Misu je predslavio i propovijedao fra Stipe Nimac, OFM, predsjednik Konferencije područnih duhovnih asistenata zadarsko-šibenskoga područnog bratstva „Sv. Nikola Tavelić“ sa sjedištem u Zadru. U koncelebraciji su sudjelovali fra Petar Klarić (gvardijan i župnik) duhovni asistent i don Ante Delić, župnik. Fra Stipe je održao propovijed na temu: „Mjesto i uloga OFS-a u Crkvi i društvu“.

Zavjete kandidata i kandidatkinja trajno i na godinu dana primio je uime Crkve Ante Labor, OFS, područni ministar, a potvrdio fra Stipe Nimac, OFM, predsjednik konferencije područnih duhovnih asistenata.

Službu svjedoka za vrijeme obreda zavjetovanja vršili su supružnici Andrija Pešić, OFS, i Andrijana Pešić, OFS, članovi Mjesnog bratstva OFS-a „Sv. Frane“, Šibenik.

Nakon obreda obećanja evanđeoskoga života/zavjetovanja fra Stipe Nimac, provincijalov delegat za OFS, svečano je pročitao dekret o kanonskom osnivanju Franjevačkoga svjetovnog reda „Gospe od Anđela“ u Karinu. Dekret o osnivanju donio je fra Marko Mrše, OFM, provincijski ministar Franjevačke provincije Presvetoga Otkupitelja, sa sjedištem u Splitu. Dekret je potpisao i provincijski tajnik fra Ivan Udovičić, OFM. Novoosnovano bratstvo OFS-a broji 10 trajno zavjetovane braće i sestara i 6 zavjetovanih na godinu dana, te nekoliko simpatizera.

Za vrijeme slavlja pjevali su kandidati trajnog i privremenog zavjetovanja. Pjevanje je animirao i svirao na orguljama Ladislav Vojnić Tunjić, OFS.

U slavlju su sudjelovi i članovi Franjevačkoga svjetovnog reda (OFS) „Gospa od Ružarija“ iz Drniša.

Poslije slavlja obreda obećanja evanđeoskoga života/zavjetovanja u crkvi Gospe od Anđela obavljen je izborni kapitul u dvorani Franjevačkoga samostana na kojem su trajno zavjetovani članovi imali aktivno pravo glasovanja (mogu birati i biti birani), članovi zavjetovani na godinu dana samo aktivno pravo glasovanja (mogli su birati, a nisu mogli biti birani)!

Mirjana Zubčić, OFS, izabrana je za tajnicu kapitula. Za brojače glasovanja izabrani su Andrija i Andrijana Pešić, supružnici, članovi mjesnoga bratstva OFS-a „Sv. Frane“, iz Šibenika.

U Vijeće mjesnoga bratstva OFS-a „Gospa od Anđela“, Karin na mandat od tri godine (2021.-2024.) izabrani su:

Zrinka Klanac, OFS, ministra

Mato Turkalj, OFS, zamjenik ministre

Marija Baković, OFS, tajnica

Mijo Šušnja, OFS, blagajnik

Ladislav Vojnić Tunjić, OFS, povjerenik za formaciju

Ana Tuzlak, OFS, povjerenik za FRAMU

Fra Petar Klarić, OFM, duhovni asistent član  je Vijeća OFS-a „Gospa od Anđela„ Karin

Područni ministar, Ante Labor, predsjedatelj izbornog kapitula pozvao je novoizabrane članove Vijeća da molitvom potvrde svoje franjevačko zvanje i svoju spremnost na služenje u bratstvu:

„Mi, članovi Vijeća Mjesnog bratstva Franjevačkoga svjetovnog reda ‘Gospe od Anđela’ u Karinu prihvaćamo ovu odgovornost i službu upravljanja. Pred Svemogućim Bogom obećavamo da ćemo svakodnevno živjeti evanđelje po nadahnuću našeg Serafskog Oca svetog Franje Asiškog i vršiti našu službu najbolje što možemo.

Tražimo vodstvo Duha Svetoga i suradnju sve braće i sestara ovoga bratstva, kako bismo zajedno kao Franjevačka obitelj bili svjedoci evanđelja i oruđe mira te izgrađivali bratskiji i evanđeoskiji svijet da bi se ostvarivalo Kraljevstvo Božje.“

Područni ministar Ante čestitao je slavljenicima i Vijeću kanonski osnovanom bratstvu OFS-a te napomenuo: OFS „Gospe od Anđela“, Karin pripada Zadarsko-šibenskom područnom bratstvu „Sv. Nikola Tavelić“ sa sjedištem u Zadru. Ovo Zadarsko-šibensko područno bratstvo čini 10 Mjesnih bratstava OFS-a i broji 180 trajno zavjetovanih članova. Prošle 2020. godine kanonski je osnovano Mjesno bratstvo OFS-a „Sv. Ante Padovanski“, u Šibeniku na Šubićevcu i danas ovo ovdje u Karinu. Dakle dva nova bratstva OFS-a u dvije godine. Treće, planiramo osnovati, na poticaj župnika fra Bože Ćurčije, OFM, u župi Konjevrate. Zvat će se Mjesno bratstvo „Sv. Ivan Krstitelj“, Konjevrate, u osnivanju. Zahvalan sam Bogu i sv. Franji za ova dva kanonski osnovana i ovom, u osnivanju, u Konjevratima.

Obogatio sam se prigodom ovoga današnjeg slavlja u Karinu. Čestitam ministri Zrinki, duhovnom asistentu fra Petru, članovima Vijeća i svim drugim članovima OFS-a „Gospe od Anđela“ u Karinu. Neka Vas, fra Petre, Vašu Župsku zajednicu i Vaš OFS, i nadalje prati zagovor Gospe od Anđela. – rekao je područni ministar Ante.

Fra Petar Klarić, OFM (gvardijan i župnik) duhovni asistent, čestitao je slavljenicima. Posebno je zahvalio područnom ministru Anti i područnom duhovnom asistentu fra Stipi za odgovorno obnašanje službi koje su preuzeli u OFS-u na područnoj razini. Istaknuo je da vjernici laici imaju važno mjesto i ulogu unutar Crkve, a tako i Franjevački svjetovni red (Franjevci laici u svojemu laičkom staležu) unutar Crkve i franjevačke obitelji, kao i Mjesno bratstvo OFS-a „Gospa od Anđela“ unutar župne i društvene zajednice u Karinu i širem prostoru. Imamo članova u našem btratstvu ne samo iz Karina nego i iz Obrovca, Pridrage i Jasenica. Franjevački samostan u Karinu uvijek je bio i danas je mjesto kršćanske i franjevačke duhovnosti i kršćanske kulture te oaza mira i dobra. Kršćani i svaki čovjek dobre volje dobro je došao, rado navraćao i, s uskrsnom nadom dolazio i odlazio. Mjesno bratstvo OFS-a „Gospe od Anđela“ u Karinu s ostalim članovima župske zajednice neka bude i biva, odgovorni subjekt u župnoj zajednici i franjevačkoj obitelji u Karinu, te svjedok mira i dobra na ovom Karinskom području i šire, naglasio je fra Petar.

Zrinka, ministra, zahvalila je Bogu za sve dobro koje smo doživjeli za vrijeme našega slavlja i kanonski osnivanja OFS-a u Karinu.

Nakon zahvale Bogu, zahvaljujem, u ime Vijeća, ostalih članova Bratstva OFS-a i svoje osobno ime, područnom ministru Anti i područnom duhovnom asistentu fra Stipi za svekoliku pomoć u svezi početne formacije u OFS-u. Uvijek su bili susretljivi i raspoloživi za pomoć u svakom trenutku.

Posebna hvala i zahvalnica našem fra Petru, začetniku u stvaranju Franjevačkog svjetovnog reda u Karinu. Isto tako, za svekoliku podršku u životu i radu Mjesnoga bratstva OFS-a „Gospa od Anđela“ koje se okuplja ovdje u našem Franjevačkom samostanu, u Karinu. Kad god dolazimo k Vama, osjećamo se da smo doma, u svojoj kući i dio Vas te dio iste Franjevačke obitelji. Računajmo, i nadalje,  jedni na druge, istaknula je ministra Zrinka.

Fra Stipe je, uz zahvalnicu zahvalio i za povjerenje i suradnju. Osjetio sam i doživio ovdje u Karinu „živu“ župnu zajednicu s mnogo suradnika laika, posebno se ističu članovi OFS-a (franjevački laici) kao suradnici/-ce. Dvojica članova OFS-a Gospe od Anđela članovi su i Župnog ekonomskog vijeća (Mijo Šušnja, OFS i Mato Turkalj, OFS), Zorica Šušnja, OFS je kuharica u samostanu. Sakristani i skaristanke te animatori liturgijskog pjevanja (Ladislav Vojnić Tunjić, OFS) u samostanu i župi. Tu je skupina lektora (čitači) na liturgijskim slavljima i nedjeljnim misama, oni koji uređuju i čiste okoliš samostana, samostanske crkve i župske crkve… Sve ove službe i ovi čini u službi su promidžbe „žive župe“ i promidžbe odgovornih članova unutar župne zajednice i bratstva OFS-a. Tu je još jedna označnica OFS-a u Karinu. Nisu članovi samo iz Karina nego i iz Pridrage, Obrovca, Jasenica. Niste se zatvorili samo u svoje mjesto nego na širem Karinskom prostoru. Isto tako, imate i jedan raritet (posebnost) klerika unutar svojega Bratstva, a to je don Ante Delić, župnik u Jasenicama i Vinjercu, član je Vašega Bratstva OFS-a. Sve tko ste i sve što činite, čini Vaše mjesno bratstvo „živim Bratsvom“ i Vašu župnu zajednicu „živom zajednicom“. Nastavite i nadalje biti i bivati „živi“ OFS i „živa“ župna zajednica u Karinu i šire,  zaključio je fra Stipe

Poslije slavlja bio je Agape koje su pripremili članovi OFS-a „Gospa od Anđela“, Karin.