Nacionalno vijeće

Nacionalno vijeće je tijelo redovnog upravljanja Nacionalnim bratstvom. Ono ostvaruje odluke i smjernice Nacionalnoga kapitula i Međunarodnoga vijeća i zadaće predviđene Generalnim konstitucijama (usp. GK 66,2). U svom se djelovanju oslanja na Nacionalni izvršni odbor.

Nacionalno vijeće čine:
– Nacionalni izvršni odbor,
– područni ministri,
– predsjednik Franjevačke mladeži,
– nacionalni duhovni asistenti.

(čl. 31. Statuta Hrvatskoga nacionalnog bratstva OFS-a)

Trenutni saziv:

1. nacionalna ministra: Marta Radoš, OFS
2. nacionalna doministra: Suzana Fiorenini, OFS
3. nacionalna tajnica: Antonija Kušanić, OFS
4. nacionalna blagajnica: Božica Peremin, OFS
5. nacionalni povjerenik za formaciju: Anton Gržeta, OFS
6. nacionalni povjerenik za Franjevačku mladež: Jozo Milić, OFS
7. međunarodni vijećnik: Goran Luketa, OFS
8. područna ministra Osječkoga područja: Ankica Šerić, OFS
9. područni ministar Zagrebačkoga područja: Renata Huzanić, OFS
10. područna ministra Primorsko-istarskoga područja: Nela Puljić, OFS
11. područni ministar Zadarsko-šibenskoga područja: Ante Labor, OFS
12. područna ministra Splitsko-dubrovačkoga područja: Mila Šuto, OFS
13. predsjednik Konferencije nacionalnih duhovnih asistenata: fra Zvonimir Brusač, TOR
14. nacionalni duhovni asistent: fra Goran Rukavina, OFMCap
15. nacionalni duhovni asistent: fra Ivan Bradarić, OFMConv
16. nacionalni duhovni asistent: fra Ivica Janjić; OFM
17. nacionalni predsjednik franjevačke mladeži: Tomislav Jurić