Međunarodno vijeće

Međunarodno bratstvo
(iz Generalnih konstitucija OFS-a)

Članak 69

1. Međunarodno bratstvo čine uređeno povezana sva katolička svjetovna franjevačka bratstva na svijetu. Ono je istovjetno s cjelinom OFS-a. Ima vlastitu pravnu osobnost u Crkvi. Organizira se i djeluje u skladu s Konstitucijama i vlastitim Statutom.

2. Međunarodno bratstvo animira i vodi Međunarodno vijeće OFS-a (MVOFS-a) sa sjedištem u Rimu (Italija), njegovo Predsjedništvo i generalni ministar ili međunarodni predsjednik.

Članak 70

1. Međunarodno vijeće čine ovi članovi izabrani po propisu Konstitucija i vlastitoga Statuta:
– zavjetovana braća OFS-a;
– predstavnici Franjevačke mladeži.
Članovi Međunarodnoga vijeća jesu, osim toga, i četvorica generalnih asistenata.
2. U krilu Međunarodnoga vijeća osnovano je Predsjedništvo MVOFS-a koje je njegov sastavni dio.
3. Međunarodno vijeće sabrano na generalnom kapitulu najviše je tijelo uprave OFS-a, koji ima zakonodavnu vlast, vlast odlučivanja i izbornu vlast. Ono može donositi zakonodavne odluke i proglašavati propise u skladu s Pravilom i Konstitucijama.
4. Međunarodno se vijeće sastaje svakih šest godina na izborni generalni kapitul i još najmanje jedanput između dva izborna generalna kapitula, po propisima što ih donose Konstitucije i Međunarodni statut.

Članak 72

1. Predsjedništvo MVOFS-a čine:
– generalni ministar;
– zamjenik ministra;
– vijećnici Predsjedništva;
– jedan član Franjevačke mladeži;
– generalni asistenti OFS-a.

2. Vijećnici Predsjedništva biraju se po odredbama Međunarodnoga statuta, koji određuje njihov broj i područja koja trebaju predstavljati.

Trenutni saziv:

1. generalni ministar: Tibor Kauser, OFS (Mađarska)
2. generalna doministra: Mary Stronach, OFS (SAD)
3. vijećnica za područje Sjeverna Europa: Dina Shabalina, OFS (Ukraina)
4. vijećnik za područje Južna Europa i Mediteran: Noemi Riccardi, OFS (Italija)
5. vijećnik za englesko i portugalsko govorno područje Afrike: Eremenciana Chinyama, OFS (Zimbabve)
6. vijećnica za Južnu Ameriku: Silvia Noemí Diana, OFS (Argentina)
7. vijećnica za Srednju i Sjevernu Ameriku: Ana Maria Raffo, OFS (Peru)
8. vijećnik za Aziju i Oceaniju: Francis Park, OFS (Južna Koreja)
9. vijećnik za francusko govorno područje Afrike: Adolph Assagba, OFS (Togo)
10. međunarodni koordinator Frame: Luis Félix Chocojay, OFS (Guatemala)
11. predsjednik Konferencije generalnih duhovnih asistenata: fra Alfred Parambakathu – OFMConv.
12. generalni duhovni asistent: fra Carlos Ginés Campos Julve – TOR
13. generalni duhovni asistent: fra Pedro Zitha – OFM
14. generalni duhovni asistent: fra Tomás Ginga Panzo Suva – OFMCap.

Stranica međunarodnog bratstva: www.ciofs.org