Duhovna asistencija

X. Nacionalni tečaj za duhovne asistente OFS-a i FRAME

U Kući susreta Tabor u Samoboru od 29. veljače do 2. ožujka 2016. godine održan je X. nacionalni tečaj za duhovne asistente Franjevačkoga svjetovnog reda i Franjevačke mladeži. Organizirale su ga Konferencije nacionalnih duhovnih asistenata OFS-a i Frame, a ove je godine glavna tema bila “Duhovni asistent OFS-a i Frame – svjedok franjevačke karizme”.Tečaj je prilika da se novoimenovani asistenti upoznaju sa zadacima i odgovornostima svoje službe, služi za produbljivanje naše formacije i dragocjen je kao mogućnost susreta i razmjene konkretnih iskustava iz mjesnih bratstava.

Fra Zvonimir Brusač (TOR) upoznao je sudionike s poticajima Izvanredne godine Božjega milosrđa, koju je proglasio papa Franjo, s posebnim osvrtom na praksu potpunih oprosta od vremenitih kazni. Također je progovorio o nekim izazovima i poteškoćama u Franjevačkome svjetovnom redu u cjelini, kao i poticajima za duhovnu asistenciju, što je navedeno u radnom dokumentu “Kako bi trebalo upravljati Redom kao što je OFS na svim njegovim razinama?” Zaključeno je da valja upoznati i susresti Boga milosrdnoga, da bismo mogli svjedočiti i odjelotvoriti milosrđe jedni prema drugima.

Na glavnu temu Tečaja govorila su nam dvojica naše braće koji se bave franjevačkom duhovnošću. Fra Nikola Vukoja održao je predavanje na temu “Aktualnost franjevačke karizme”, u kojoj nas je želio podsjetiti na stvarnosti koje su nam poznate, ali ih treba obnavljati. Ponajprije, tu je uloga i mjesto Duha Svetoga, kojemu se valja otvarati i s Njime surađivati. Potrebno je danas imati pozitivan stav prema svijetu, koji je Krist otkupio, tražiti načine i putove dijaloga s mlađim generacijama, te promicati duh bratstva i malenosti kao osobito obilježje franjevačkih zajednica. Nadalje, valja se usuditi živjeti “duhovnost izlaska” iz vlastite udobnosti i zaštićenosti ususret ljudima, s kojima želimo zajedno koračati prema nebeskoj domovini; zatim promicati istinsku euharistijsku duhovnost, koja uvijek znači pričest Kristom, ali i Njegovim tijelom u cjelini, sestrama i braćom. Kao franjevci trebamo imati mir u sebi i nositi ga svima kojima smo poslani i koje susrećemo, a sve stvoreno gledamo kao dar Božje ljepote, želeći da se i novi naraštaji posluže stvorenjima. Tu nam može pomoći metodologija koju je predložio papa Franjo u Asizu 4. listopada 2013. godine: zajedno slušati Božju riječ, zajedno koračati kao bratstvo, zajedno naviještati i svjedočiti radost Evanđelja.

Izlaganje na temu “Bratstvo kao bitno obilježje franjevačke duhovnosti na temelju dokumenata” održao je fra Bernardin Plantek. Krenuo je od dubokog doživljaja otajstva Utjelovljenja sv. Franje, koji je sebe i sve ljude shvaćao kao “sinove u Sinu”. Činjenica da smo braća i da živimo u bratstvima obvezuje nas i na brigu jednih o drugima. Naveo je što neki dokumenti (Pravilo Reda manje braće, Generalne konstitucije OFM, Ratio formationis franciscanae, “Novo vino u nove mješine”, “Poslani evangelizirati u župi u bratstvu i malenosti” i “Na slobodu ste pozvani”) govore o bratstvu, te naglasio potrebu gajenja bliskih odnosa među braćom i izgrađivanja ozračja povjerenja, međusobnog prihvaćanja i služenja, koje se na osobit način pokazuje u slušanju, brižnosti, raspoloživosti i suodgovornosti. U prvi je plan stavio upravo radost, muku i izazov zajedničkoga življenja koji, ukoliko se prihvati kao Božji dar i kršćanski poziv, donosi radost i susrete, od kojih osoba može živjeti.

Na Tečaj je, drugoga dana, stigao i nacionalni ministar OFS-a br. Stjepan Kelčić, koji je zahvalio asistentima na njihovu trudu i nastojanju u mjesnim bratstvima, kao i na službama na područnoj i nacionalnoj razini. Poželio je svima dobre plodove Tečaja i potaknuo nas da nastavimo zajednički hodati i živjeti Evanđelje Gospodina Isusa po primjeru sv. Franje.

Fra Ivan Markanović (OFMCap) svjedočio je o susretu braće franjevaca kapucina sa Svetim ocem u Rimu (9. i 10. veljače 2016.), kad su ondje boravile relikvije dvojice svetih ispovjednika, sv. Leopolda Bogdana Mandića i sv. Pija iz Pietrelcine, a papa Franjo poslao pripravljene “misionare milosrđa” na sve strane svijeta. Relikvije sv. Leopolda boravit će polovicom mjeseca travnja i u Zagrebu (u Katedrali 13. i 14., a u Svečevoj crkvi u Dubravi od 15. do 18. travnja). Sve potrebne i korisne informacije mogu se naći na mrežnoj stranici www.kapucinileopoldzagreb.com. Priprema se i proslava 800. godišnjice Porcijunkulskoga oprosta (1216.) i obilježavanje podjele Prvoga franjevačkog reda (1517.) u samostanu Uzvišenja Sv. Križa u Zagrebu na Sigetu 16. i 17. rujna, za što je organizaciju u ime Vijeća franjevačkih zajednica (VFZ) preuzeo fra Ljudevit Maračić (OFMConv). On je okupio predstavnike franjevačkih provincija u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, a s programom nas je upoznao fra Zvonimir Brusač. Fra Filip Đurđević (OFM), predsjedatelj Konferencije nacionalnih duhovnih asistenata Frame priopćio je nazočnima što ove godine očekuje mlade: Nacionalni susret Frame u Čakovcu (samostan sv. Nikole biskupa) od 27. do 29. svibnja; Svjetski dan mladih u Krakowu (i Katowicama) od 25. srpnja do 1. kolovoza; Hodočašće formativnog karaktera u Asiz (uz jednodnevni posjet Rimu) od 22. do 28. kolovoza 2016.

Vrlo su dragocjena bila iskustva asistenata koji su stigli na Tečaj i ostali sudjelovati do njegova završetka. Svi su u slobodi iznijeli kakve su prilike u zajednicama u kojima žive te se osvrnuli na odnos i suradnju članova OFS-a i Frame. Istaknuta je potreba nastavka održavanja nacionalnih tečajeva za duhovne asistente, predložena su i druga mjesta gdje bi se mogli odvijati, a nastojat će se ustrajnije podsjećati asistente na obvezu sudjelovanja, koja proizlazi iz zavjeta poslušnosti i prihvaćanja povjerene im službe.

   

Ono što je obilježilo ovogodišnji Tečaj jest nešto manji broj sudionika (dvadesetak), a ujedno i aktivno sudjelovanje i živa uključenost svih koji su pristigli, braće duhovnih asistenata od Čerina i Veljaka u Bosni i Hercegovini, pa preko Splita, Ogulina, Zagreba, Samobora, Varaždina, Molva, Koprivnice sve do Osijeka, Belišća i Vukovara. I ovom prilikom su braća obogatila jedni druge, podijelila radosti i tuge, posvjedočila osobitu korist Tečaja u kojemu su nas franjevački svjetovnjaci i framaši približili jedne drugima i potaknuli na otvorenost i povjerenje, a prepoznata je i potreba odlučnijega i jasnijega zajedničkog nastupa pred provincijalnim ministrima franjevačkih provincija, koje treba upoznati s preustrojem OFS-a i Frame i važnošću duhovne asistencije.

fra Krunoslav Kocijan