Formacija

VII. Nacionalni seminar za formaciju

Ove godine, Hrvatsko nacionalno bratstvo OFS-a već sedmi put zaredom je organiziralo  Nacionalni seminar za formaciju koji se održao od 4. do 6. ožujka 2016. u Duhovnom centru sestara karmelićanki Božanskog Srca Isusova u Zagrebu. Na seminaru su  sudjelovalo 28 sudionika –  članovi Nacionalnog vijeća, članovi Nacionalnog povjerenstva za formaciju i braća i sestre iz naših pet područnih bratstava, područni ministri i povjerenici za formaciju, kao i članovi područnih povjerenstava i predstavnici područja, a na seminaru su bile i dvije sestre iz mjesnog bratstva OFS-a koje djeluje uz Hrvatsku katoličku misiju u Beču.

Na ovogodišnjem seminaru se posebna pozornost posvetila trajnoj formaciji koja traje kroz cijeli život – njezinoj važnosti, sadržajima i praktičnom provođenju u bratstvima.Susret je započeo u petak, svetom misom u 18 sati koju je predvodio fra Krunoslav Kocijan, predsjednik Konferencije nacionalnih duhovnih asistenata OFS-a.

Uvečer je, nakon zanimljivog predstavljanja i upoznavanja sudionika, Danijela Rebac, nacionalna povjerenica za formaciju, održala kratak uvod u ovogodišnju temu pod naslovom „Što je trajna formacija?“ i ukazala na važnost svih razdoblja formacije koja, svako za sebe, imaju svoju svrhu, a osobito na važnost trajne formacije. Ukazala je i na potrebu poznavanja ovoga razdoblja kroz dokumente Crkve i  Reda, kao i ciljeva i  najvažnijih  sadržaja  trajne formacije.

Drugi dan seminara, u subotu, započeo je euharistijskim slavljem te predavanjem fra Krunoslava Kocijana na temu „Obraćenje“u kojem je naglasio da je obraćenje odvraćanje od onoga što je zlo i okretanje prema Bogu, dopuštanje Isusu Kristu da nas zahvati i prihvaćanje Njega kao Spasitelja. Bit obraćenja je promjena ponašanja, novo usmjerenje cjelokupnog čovjekova ponašanja. To je moguće samo u vjeri, samo u jednome pravome Bogu čovjek može biti slobodan i ostvariti se u punini svoga dostojanstva. Fra Krunoslav nam je posvijestioda je s obraćenjem nužno povezana i milost,odnosno otvorenost za Boga i traženje Njegove volje u molitvi.

U popodnevnom predavanju, koje je održao brat Dario Brigić, član Nacionalnog povjerenstva za formaciju, na temu„Trajna formacija kao oživotvorenje početne formacije“, naglasio je da je nužno da današnji vjernik laik bude prije svega formirana osoba  u evanđeoskom smislu koja će se sa svom srčanošću zvati kršćaninom, kojoj ime katolik neće služiti kao etiketa za svrstavanje nego usmjerenje k izvoru gdje se napaja živom nadom. Današnji laik mora biti sposoban „hodati skupa“, tj. biti svjedok Uskrsloga u zajednici i sa zajednicom, jer svjedočenje nije ni u kom slučaju izoliran čin nego se treba uvijek događati unutar crkvenog zajedništva. Laik mora prijeći iz faze običnog suradnika u hijerarhijskom apostolatu u fazu suodgovornog nositelja zajedničkog evanđeoskog oduševljenja koji će moći javno svjedočiti: „Vidio sam Gospodina.“ Današnji je laik pozvan biti kršćanski genij koji će znati svakodnevno svoj život i rad prosuđivati u svjetlu evanđelja i tako omogućiti onu „čudesnu razmjenu“ između iskustava života i zahtjeva evanđelja.

Nakon izlaganja svake teme bio je rad u skupinama, a na kraju i okrugli stol s predavačima, kad su sudionici seminara imali priliku razgovarati s njima i postavljati im pitanja.U razgovoru se dotaknula i tema ovogodišnje izvanredne Svete godine milosrđa te je fra Zvonimir Brusač, nacionalni duhovni asistent, na poticaj sudionika pojasnio prisutnima pojam potpunoga oprosta. Radni dio drugog dana seminara završio je večeri u bratskom zajedništvu, a program je animirala Ana Fruk, članica Nacionalnog povjerenstva za formaciju.

Rad u nedjelju, nakon svete mise, nastavio se radionicom koju su vodile Antonija Ikasović i  Dolores Turkalj. Naše sestre iz Osijeka i Rijeke govorile su sudionicima na temu„Provođenje trajne formacije – modeli, metode i tehnike“.Još jednom su predstavnici naših područnih bratstava imali priliku progovoriti o svojim iskustvima u provođenju trajne formacije u bratstvima u kojima obnašaju službe odgovornih za formaciju.

Završni dio susreta bio je posvećen vrednovanju ovogodišnjega seminara, a nakon zajedničkog ručka uslijedio je odlazak kućama.

Zahvaljujemo Gospodinu za još jedan susret odgovornih za formaciju, zajedničkom učenju i radu. Vjerujemo da su nam ovakvi  seminari  važni  i potrebni, kako bismo što bolje odgovorili na svoj poziv i vršili naše službe u Redu, na dobro sve braće i sestara.

Jadranka Ljubojević, OFS