Kapituli Obavijesti

Šibenik: Održan VIII. Izborni kapitul u Područnom bratstvu OFS-a

VIII. izborni kapitul Zadarsko-šibenskog područnog bratstva Franjevačkoga svjetovnog reda (OFS) „Sv. Nikola Tavelić“ sa sjedištem u Zadru (Franjevački samostan sv. Frane, Trg sv. Frane 1) održan je u velikoj dvorani Katoličke Osnovne škole (Velimira Škorpika 8, 22000 Šibenik) u subotu, 4. lipnja 2022. s početkom u 10 sati.

Mjesto održavanja Područnog kapitula dogovorili su s. Mandica Starčević, ravnateljica škole i Ante Labor, OFS, područni ministar.

Kapitulu je predsjedala Anđa Slunjski, OFS, nacionalna ministra, a u ime Konferencije nacionalnih duhovnih asistenata nazočio je fra Zvonimir Brusač, TOR, predsjednik iste Konferencije.

Nacionalnoj ministri Anđi i predsjedniku Konferencije fra Zvonimiru pozdrave su uputili Ante Labor, OFS, područni ministar uime svoje i uime Područnoga vijeća i svih delegata na kapitulu. Fra Stipe Nimac, predsjednik Konferencije područnih duhovnih asistenata pozdravio je iste u ime svoje i u ime druge dvojice članova Konferencije: fra Augustina Kordića, OFMConv, područnog duhovnog asistenta i fra Nikole Baruna, TOR, područnog duhovnog asistenta.

Kapitulu je nazočio i fra Petar Klarić, OFM, duhovni asistent MB „Gospa od Anđela“, Karin.

Isto tako, Kapitulu je nazočila i Ivana Radan, predsjednica Područne Frame i član Područnog vijeća OFS-a.

Nacionalna ministra Anđa pozdravila je sve prisutne kapitularce i predočila smjernice OFS-a u svezi Područnog izbornog kapitula (Generalne konstitucije OFS-a,  Čl. 76.-84.). Ukazala je na vrijednost i važnost izbornog kapitula za život i rad Područnog OFS-a.

Fra Zvonimir je održao duhovni nagovor s naglaskom na formaciju u OFS-u koji je naslovio „Produbljivanje i življenje Franjevačkoga identiteta OFS-a“.

Trogodišnje „Izvješće“ (2019.-2022.) iznio je područni ministar Ante. Isto je jednoglasno usvojeno. Potom je područna blagajnica Ana Brakus, OFS predočila blagajničko izvješće koje je također jednoglasno usvojeno.

Nakon duhovnog nagovora i izvješća razvila se bogata rasprava u kojoj su sudjelovali mnogi kapitularci. Istaknuto je i kanonsko osnivanje, na Zadarsko-šibenskom područnom bratstvu OFS-a, dvaju novih Mjesnih bratstava OFS-a: „Sv. Ante Padovanski, Šibenik – Šubićevac i Mjesno bratstvo OFS-a „Gospa od Anđela“, Karin te u osnivanju Mjesno bratstvo OFS-a „Sv. Ivan Krstitelj“ Konjevrate.

Posebno je naglašeno da je potrebno staviti naglasak i prioritet na početnu i trajnu formaciju u OFS-u (Generalne konstitucije OFS-a, Čl. 37.-45.).

Na mandat od tri godine u Područno vijeće OFS-a 2022.-2025. izabrani su:

Ante Labor, OFS (MB „Uzvišenje svetoga Križa“, Krapanj – Brodarica), područni ministar

Stanko Bakula, OFS, (MB „Sv. Frane“, Šibenik), zamjenik područnoga ministra

Sanja Čudina, OFS, (MB „Uzvišenje svetoga Križa“, Krapanj – Brodarica), područna tajnica

Andrijana Pešić, OFS, (MB „Sv. Frane“, Šibenik), područna blagajnica

Žanet Roca, OFS, (MB „Sv. Frane“, Šibenik), područni povjerenik za formaciju

Nina Malenica, OFS, (MB „Sv. Frane“, Šibenik), područni povjerenik za Framu

Područno vijeće čine i ovi članovi:

Fra Stipe Nimac, OFM, područni duhovni asistent i predsjednik konferencije područnih duhovnih asistenata

Fra Augustin Kordić, OFMConv, područni duhovni asistent

Fra Nikola Barun, TOR, područni duhovni asistent

U Zadarsko-šibenskom područnom bratstvu OFS-a nema franjevaca Kapucina (OFMCap)

Ivana Radan (Frama „Sv. Ante Padovanski“, Šibenik – Šubićevac), predsjednica područne Frame

Područni vijećnici:

Mijo Šušnja, OFS, (MB „Gospa od Anđela“, Karin), područni vijećnik

Andrija Pešić, OFS, (MB „Sv. Frane“, Šibenik), područni vijećnik

Izabrana su i dva zastupnika te njihovi zamjenici za Hrvatski nacionalni kapitul OFS-a:

Ladislav Vojnić Tunjić, OFS (MB „Gospa od Anđela“, Karin), prvi zastupnik

Marija Baričević, OFS (MB „Sv. Elizabeta Ugarska“, Novalja), zamjenica prvoga zastupnika

Hrvoje Šteko, OFS (MB „Sv. Frane“, Zadar), drugi zastupnik

Milka Ricov, OFS (MB „Sv. Elizabeta Ugarska“, Novalja), zamjenica drugoga zastupnika

Poslije izbora bila je misa koju je predslavio i propovijedao fra Zvonimir Brusač, nacionalni duhovni asistent. Suslavitelji su bili područni duhovni asistenti fra Augustin i fra Stipe. Pjevanje za vrijeme mise animirao je fra Petar Klarić, duhovni asistent u Karinu. Fra Zvonimir je poslije Evanđelja i propovijedi uveo izabrane u službu.

Nakon Kapitula područni ministar Ante zahvalio je članovima Područnoga vijeća u prethodnom mandatu za odgovorno obnašanje svojih službi, zahvalio je nacionalnoj ministri Anđi i nacionalnom duhovnom asitentu fra Zvonimiru. Isto tako i s. Mandici, ravnateljici Katoličke osnovne škole u Šibeniku i drugim djelatnicima/-ama, posebno kuharima u kuhinji, koji su sve učinili da nam bude ugodno i lijepo. Područni mistar zahvalio je svim kapitularcima, a novoizabranom Područnom vijeću na mandat (2022.-2025.) zaželio je odgovorno i suodgovorno obnašanje zadanih službi u Područnom vijeću.

Nakon mise bio je ručak koji su pripremili kuhari/-ce Katoličke osnovne škole u Šibeniku.

Tekst: Fra Stipe Nimac, OFM

Slike: Fra Augustin Kordić, OFMConv; Svemirka Matić, OFS; Milka Ricov, OFS; Ivana Radan, Frama