Obavijesti

Osnovano Mjesno bratstvo OFS-a „Gospa od Anđela“ u Karinu

U subotu, 20. studenoga 2021. u Mjesnom bratstvu Franjevačkoga svjetovnog reda (OFS) „Gospa od Anđela“ u Karinu proslavljen je obred trajnog zavjetovanja i obred privremenog zavjetovanja na godinu dana te održan izbornik kapitul.

Trajne zavjete primilo je 10 kandidata/-ica:

 1. Don Ante Delić, OFS, Jasenice
 2. Marija Baković, OFS, Karin
 3. Zrinka Klanac, OFS, Obrovac
 4. Marija Šimunković, OFS, Karin
 5. Mijo Šušnja, OFS, Karin
 6. Zorica Šušnja, OFS, Karin
 7. Ladisav Vojnić Tunjić, OFS, Karin
 8. Ana Tuzlak, OFS, Karin
 9. Mato Turkalj, OFS, Karin
 10. Mirjana Zubčić, OFS, Pridraga

Trajno je zavjetovan i jedan svjetovni klerik (svećenik) don Ante Delić, župnik župa sv. Jerolima, Jasenice i župe sv. Ante Padovanskog, Vinjerac, član Zadarske nadbiskupije.

Generalne konstitucije OFS-a, čl. 2. i 3. u vezi s pitanjem mogućnosti tko može biti član OFS-a ističu: „Poziv Franjevačkoga svjetovnog reda jest specifičan poziv koji prožima život i apostolski rad svojih članova. Stoga mu ne mogu pripadati oni koji su trajnom obvezom vezani uz drugu redovničku obitelj ili ustanovu posvećenoga života.

OFS je otvoren vjernicima različitih staleža. Njemu mogu pripadati:

– laici (muškarci i žene);

– svjetovni klerici (đakoni, svećenici i biskupi).

Svjetovnost jest karakteristika duhovnosti i apostolskog života pripadnika OFS-a.

Njihova se svjetovnost, u pozivu i apostolskom životu, ostvaruje u skladu s uvjetima pojedinog staleža:

– za laike: njihovim doprinosom izgradnji kraljevstva Božjega nazočnošću u vremenitoj stvarnosti i vremenitim djelatnostima;

– za svjetovne klerike: služenjem Božjem narodu, kako je njima vlastito, u zajedništvu s biskupom i prezbiterijem.

I jedni i drugi nadahnjuju se evanđeoskim opredjeljenjem sv. Franje Asiškog obvezujući se da će nastaviti njegovo poslanje zajedno s drugim pripadnicima Franjevačke obitelji.

Poziv OFS-a jest poziv živjeti evanđelje u bratskom zajedništvu. U tu se svrhu članovi OFS-a ujedinjuju u crkvene zajednice koje se zovu bratstva.“

Privremene zavjete na godinu dana primilo je 6 kandidata/-ica:

 1. Anđa Antunović, OFS, Karin
 2. Mara Milić, OFS, Karin
 3. Anto Milić, OFS, Karin
 4. Marija Modrić, OFS, Obrovac
 5. Josip Modrić, OFS, Obrovac
 6. Ana Marković, OFS, Karin

Misu je predslavio i propovijedao fra Stipe Nimac, OFM, predsjednik Konferencije područnih duhovnih asistenata zadarsko-šibenskoga područnog bratstva „Sv. Nikola Tavelić“ sa sjedištem u Zadru. U koncelebraciji su sudjelovali fra Petar Klarić (gvardijan i župnik) duhovni asistent i don Ante Delić, župnik. Fra Stipe je održao propovijed na temu: „Mjesto i uloga OFS-a u Crkvi i društvu“.

Zavjete kandidata i kandidatkinja trajno i na godinu dana primio je uime Crkve Ante Labor, OFS, područni ministar, a potvrdio fra Stipe Nimac, OFM, predsjednik konferencije područnih duhovnih asistenata.

Službu svjedoka za vrijeme obreda zavjetovanja vršili su supružnici Andrija Pešić, OFS, i Andrijana Pešić, OFS, članovi Mjesnog bratstva OFS-a „Sv. Frane“, Šibenik.

Nakon obreda obećanja evanđeoskoga života/zavjetovanja fra Stipe Nimac, provincijalov delegat za OFS, svečano je pročitao dekret o kanonskom osnivanju Franjevačkoga svjetovnog reda „Gospe od Anđela“ u Karinu. Dekret o osnivanju donio je fra Marko Mrše, OFM, provincijski ministar Franjevačke provincije Presvetoga Otkupitelja, sa sjedištem u Splitu. Dekret je potpisao i provincijski tajnik fra Ivan Udovičić, OFM. Novoosnovano bratstvo OFS-a broji 10 trajno zavjetovane braće i sestara i 6 zavjetovanih na godinu dana, te nekoliko simpatizera.

Za vrijeme slavlja pjevali su kandidati trajnog i privremenog zavjetovanja. Pjevanje je animirao i svirao na orguljama Ladislav Vojnić Tunjić, OFS.

U slavlju su sudjelovi i članovi Franjevačkoga svjetovnog reda (OFS) „Gospa od Ružarija“ iz Drniša.

Poslije slavlja obreda obećanja evanđeoskoga života/zavjetovanja u crkvi Gospe od Anđela obavljen je izborni kapitul u dvorani Franjevačkoga samostana na kojem su trajno zavjetovani članovi imali aktivno pravo glasovanja (mogu birati i biti birani), članovi zavjetovani na godinu dana samo aktivno pravo glasovanja (mogli su birati, a nisu mogli biti birani)!

Mirjana Zubčić, OFS, izabrana je za tajnicu kapitula. Za brojače glasovanja izabrani su Andrija i Andrijana Pešić, supružnici, članovi mjesnoga bratstva OFS-a „Sv. Frane“, iz Šibenika.

U Vijeće mjesnoga bratstva OFS-a „Gospa od Anđela“, Karin na mandat od tri godine (2021.-2024.) izabrani su:

Zrinka Klanac, OFS, ministra

Mato Turkalj, OFS, zamjenik ministre

Marija Baković, OFS, tajnica

Mijo Šušnja, OFS, blagajnik

Ladislav Vojnić Tunjić, OFS, povjerenik za formaciju

Ana Tuzlak, OFS, povjerenik za FRAMU

Fra Petar Klarić, OFM, duhovni asistent član  je Vijeća OFS-a „Gospa od Anđela„ Karin

Područni ministar, Ante Labor, predsjedatelj izbornog kapitula pozvao je novoizabrane članove Vijeća da molitvom potvrde svoje franjevačko zvanje i svoju spremnost na služenje u bratstvu:

„Mi, članovi Vijeća Mjesnog bratstva Franjevačkoga svjetovnog reda ‘Gospe od Anđela’ u Karinu prihvaćamo ovu odgovornost i službu upravljanja. Pred Svemogućim Bogom obećavamo da ćemo svakodnevno živjeti evanđelje po nadahnuću našeg Serafskog Oca svetog Franje Asiškog i vršiti našu službu najbolje što možemo.

Tražimo vodstvo Duha Svetoga i suradnju sve braće i sestara ovoga bratstva, kako bismo zajedno kao Franjevačka obitelj bili svjedoci evanđelja i oruđe mira te izgrađivali bratskiji i evanđeoskiji svijet da bi se ostvarivalo Kraljevstvo Božje.“

Područni ministar Ante čestitao je slavljenicima i Vijeću kanonski osnovanom bratstvu OFS-a te napomenuo: OFS „Gospe od Anđela“, Karin pripada Zadarsko-šibenskom područnom bratstvu „Sv. Nikola Tavelić“ sa sjedištem u Zadru. Ovo Zadarsko-šibensko područno bratstvo čini 10 Mjesnih bratstava OFS-a i broji 180 trajno zavjetovanih članova. Prošle 2020. godine kanonski je osnovano Mjesno bratstvo OFS-a „Sv. Ante Padovanski“, u Šibeniku na Šubićevcu i danas ovo ovdje u Karinu. Dakle dva nova bratstva OFS-a u dvije godine. Treće, planiramo osnovati, na poticaj župnika fra Bože Ćurčije, OFM, u župi Konjevrate. Zvat će se Mjesno bratstvo „Sv. Ivan Krstitelj“, Konjevrate, u osnivanju. Zahvalan sam Bogu i sv. Franji za ova dva kanonski osnovana i ovom, u osnivanju, u Konjevratima.

Obogatio sam se prigodom ovoga današnjeg slavlja u Karinu. Čestitam ministri Zrinki, duhovnom asistentu fra Petru, članovima Vijeća i svim drugim članovima OFS-a „Gospe od Anđela“ u Karinu. Neka Vas, fra Petre, Vašu Župsku zajednicu i Vaš OFS, i nadalje prati zagovor Gospe od Anđela. – rekao je područni ministar Ante.

Fra Petar Klarić, OFM (gvardijan i župnik) duhovni asistent, čestitao je slavljenicima. Posebno je zahvalio područnom ministru Anti i područnom duhovnom asistentu fra Stipi za odgovorno obnašanje službi koje su preuzeli u OFS-u na područnoj razini. Istaknuo je da vjernici laici imaju važno mjesto i ulogu unutar Crkve, a tako i Franjevački svjetovni red (Franjevci laici u svojemu laičkom staležu) unutar Crkve i franjevačke obitelji, kao i Mjesno bratstvo OFS-a „Gospa od Anđela“ unutar župne i društvene zajednice u Karinu i širem prostoru. Imamo članova u našem btratstvu ne samo iz Karina nego i iz Obrovca, Pridrage i Jasenica. Franjevački samostan u Karinu uvijek je bio i danas je mjesto kršćanske i franjevačke duhovnosti i kršćanske kulture te oaza mira i dobra. Kršćani i svaki čovjek dobre volje dobro je došao, rado navraćao i, s uskrsnom nadom dolazio i odlazio. Mjesno bratstvo OFS-a „Gospe od Anđela“ u Karinu s ostalim članovima župske zajednice neka bude i biva, odgovorni subjekt u župnoj zajednici i franjevačkoj obitelji u Karinu, te svjedok mira i dobra na ovom Karinskom području i šire, naglasio je fra Petar.

Zrinka, ministra, zahvalila je Bogu za sve dobro koje smo doživjeli za vrijeme našega slavlja i kanonski osnivanja OFS-a u Karinu.

Nakon zahvale Bogu, zahvaljujem, u ime Vijeća, ostalih članova Bratstva OFS-a i svoje osobno ime, područnom ministru Anti i područnom duhovnom asistentu fra Stipi za svekoliku pomoć u svezi početne formacije u OFS-u. Uvijek su bili susretljivi i raspoloživi za pomoć u svakom trenutku.

Posebna hvala i zahvalnica našem fra Petru, začetniku u stvaranju Franjevačkog svjetovnog reda u Karinu. Isto tako, za svekoliku podršku u životu i radu Mjesnoga bratstva OFS-a „Gospa od Anđela“ koje se okuplja ovdje u našem Franjevačkom samostanu, u Karinu. Kad god dolazimo k Vama, osjećamo se da smo doma, u svojoj kući i dio Vas te dio iste Franjevačke obitelji. Računajmo, i nadalje,  jedni na druge, istaknula je ministra Zrinka.

Fra Stipe je, uz zahvalnicu zahvalio i za povjerenje i suradnju. Osjetio sam i doživio ovdje u Karinu „živu“ župnu zajednicu s mnogo suradnika laika, posebno se ističu članovi OFS-a (franjevački laici) kao suradnici/-ce. Dvojica članova OFS-a Gospe od Anđela članovi su i Župnog ekonomskog vijeća (Mijo Šušnja, OFS i Mato Turkalj, OFS), Zorica Šušnja, OFS je kuharica u samostanu. Sakristani i skaristanke te animatori liturgijskog pjevanja (Ladislav Vojnić Tunjić, OFS) u samostanu i župi. Tu je skupina lektora (čitači) na liturgijskim slavljima i nedjeljnim misama, oni koji uređuju i čiste okoliš samostana, samostanske crkve i župske crkve… Sve ove službe i ovi čini u službi su promidžbe „žive župe“ i promidžbe odgovornih članova unutar župne zajednice i bratstva OFS-a. Tu je još jedna označnica OFS-a u Karinu. Nisu članovi samo iz Karina nego i iz Pridrage, Obrovca, Jasenica. Niste se zatvorili samo u svoje mjesto nego na širem Karinskom prostoru. Isto tako, imate i jedan raritet (posebnost) klerika unutar svojega Bratstva, a to je don Ante Delić, župnik u Jasenicama i Vinjercu, član je Vašega Bratstva OFS-a. Sve tko ste i sve što činite, čini Vaše mjesno bratstvo „živim Bratsvom“ i Vašu župnu zajednicu „živom zajednicom“. Nastavite i nadalje biti i bivati „živi“ OFS i „živa“ župna zajednica u Karinu i šire,  zaključio je fra Stipe

Poslije slavlja bio je Agape koje su pripremili članovi OFS-a „Gospa od Anđela“, Karin.

Obavijesti

III. Područni susret svih odgovornih za Framu Zagrebačkog područnog bratstva

Susret područnih bratstava OFS-a i Frame održan je 16. listopada 2021. pod geslom: “Složni budite, istu ljubav njegujte” (Fil 2,2) u crkvi Bezgrešnog začeća blažene djevice Marije u Zagrebu. Započeli smo ga svetom misom u 9 sati koju je predvodio fra Zvonimir Brusać, predsjednik konferencije duhovnih asistenata OFS-a. Uputio nam je poticajne i ohrabrujuće riječi kako bi nam otvorio srca za bratsko zajedništvo koje nas je taj dan očekivalo.
Nakon predstavljanja sudionika, uslijedio je duhovni nagovor fra Franje Vuka, tadašnjeg područnog duhovnog asistenta OFS-a i Frame.
Fra Franjo je nadahnuto govorio kako se ne trebamo zadovoljiti nečim prosječnim. Članovi OFS-a trebaju se uključiti u formaciju Frame, ali je članovima Frame dana sloboda da odluče kako će tu formaciju prihvatiti. Franjevačkom svjetovnom redu je povjerena briga za članove Frame, no njihovo djelovanje ne bi smjelo biti usmjereno samo prema tome da članovi Frame jednog dana postanu članovi OFS-a. Trebamo biti otvoreni i biti primjer života nasljedujući Krista po primjeru sv. Franje. OFS treba pokazivati ljubav koja je središte i temelj svega. Pristup OFS-a treba biti poput privrženosti roditelja prema djeci, nesebična i bez očekivanja. Samo takav odnos donosi plodove. Isto tako trebali bismo biti poput starije braće prema mlađima jer smo mi “djeca istih roditelja”. Trebamo imati na umu da kako živimo, tako će živjeti i oni poslije nas jer će na njih uvelike utjecati naš primjer. Autoritet ćemo moći uspostaviti samo ako se na nama vidi autentičnost življenja Evanđelja. I svakako, potrebno nam je služenje bez interesa gdje novu osobu prihvaćamo i dajemo joj formaciju, a osoba sama treba zaželjeti ostati u bratstvu.
Područna ministra OFS-a Renata Huzanić i područna predsjenica Frame Magdalena Novosel, dale su svaka svoj vid na temu Poveznost OFS-a i Frame u mjesnim bratstvima i bratska animacija Frame. Prvo predavanje održala je ministra. Započela je kako povezanost tumačimo kao osobinu onog koji je sa nečim ili nekim blizak, srodan, sličan, međuovisan, podudaran, isprepleten. Upravo takav bi trebao biti i međusobni odnos između ova dva franjevačka bratstva. Imaju istu karizmu, isti cilj, isti poziv. Upućeni su jedni na druge i zbog toga njihov odnos i međusobna povezanost je iznimno važna i vrlo posebna.
“Moramo nešto promijeniti, najprije sebe. Sebe moramo dodatno formirati ili se ponovno prisjetiti i posvjestiti tko smo to mi, članovi Franjevačkog svjetovnog reda. Moramo postati odgovorni „roditelji“ našoj „djeci“ koja su nam povjerena. Naša briga starijih za mlade treba postati vidljiva. Framaši je moraju osjetiti. Kako ćemo to postići? Upoznati ćemo jedni druge. Razuvjeriti ćemo se međusobno u predrasudama koje smo imali jedni o drugima.
Zajedništvo je dar Duha Svetoga. Različiti smo ali svaki sa svojim bogatstvom darova. Svi smo pozvani u drugima prepoznati njihove dragocjenosti, darove i talente. Potrebno je osjećati i čuvati osjećaj međusobne pripadnosti. Franjevački svjetovni red će s puno ljubavi i pažnje, kroz zauzetost, služenje, brigu i sveprisutnost svjedočiti da su oni framašima starija braća i sestre u Kristu i franjevaštvu, koji ih prate na putu njihovog rasta u duhu franjevaštva.”
Drugo predavanje održala je područna predsjednica. Započela je jednom anegdotom s područnog seminara za voditelje formacije. “Ja ću vam za početak ispričati nešto što se dogodilo na područnom seminaru za voditelje formacije koji smo imali ove godine u veljači. Imali smo nekoliko tematskih cjelina o kojima smo govorili pa je jedna vijećnica dobila zadatak otvoriti temu odnosa s OFSom. Svoje izlaganje započela je pitanjem tko bi od prisutnih želio preći u OFS, na što je nekoliko (tipa 4-5 od cca 22-23 prisutnih) diglo ruku. Nakon toga je rekla da zaborave što je pitala i postavila drugo pitanje koje je glasilo „tko bi od vas htio imati Framu (ovo što ovdje radimo, učimo itd) cijeli život“, i tu su skoro svi digli ruku. Naravno ne kažemo da je to baš doslovno tako jednostavno kako je ovdje prikazano, ali možemo definitivno izvući zaključak da postoji neka vrsta averzije koja proizlazi iz nepoznavanja. “ Podigla je knjižicu Pravila OFS-a i postavila pitanje prisutnim članovima Frame, znaju li što je to i jesu li to ikad čitali.
Nastavlja da je potrebno da se međusobno dobro upoznamo i Frama narav i način života OFS-a, ali i OFS narav i način života Frame. Tu nam uistinu mogu pomoći dokumenti jer oni postavljaju temelj našeg odnosa. Taj se odnos ne može siliti, treba doći prirodno uz obostrani trud, uvažanje i poštovanje. Također treba uzeti u obzir da to ne može doći preko noći, ali da nam ovakvi susreti uistinu mogu biti poticajni prema većem zbližavanju i suživotu bratstava Franjevačkog svjetovnog reda i Franjevačke mladeži.
Nakon predavanja uslijedila je spontana razmjena komentara koja nam je bila uistinu na rast u zajedništvu.
Poslije kratke stanke, uslijedio je izvještaj mjesnih ministara i predsjednika gdje su se iznosili odgovori na pitanja koja su im ranije bila postavljena za pripremu za ovaj susret. Izvještaj je bio o situaciji i zaključcima s prethodnog područnog susreta odgovornih za Framu , održanog prije dvije godine.
Uslijedio je zajednički ručak te rad po skupinama gdje smo promišljali o tome kako se bratstvo OFS-a može uključiti u formaciju Frame, kako se ja kao pojedinac (član OFS-a) mogu uključiti u formaciju Frame te što ja kao pojedinac (član Frame) očekujem od bratstva OFS-a.
Rad po skupinama je bio uistinu plodonosan što se moglo čuti u izvještaju rada koji je uslijedio poslije.
Ovim smo susretom uvidjeli koliko smo potrebni jedni drugima i dobili smo novu snagu i poticaj za jačanje našeg zajedništva. Hvala dragom Bogu što nas je okupio unatoč situaciji u kojoj trenutno živimo jer nam je ovakvo promišljanje i djelovanje jako potrebno. Odnijeli smo svakako jedan poticaj i poseban žar u srcima koje ćemo prenijeti dalje u svoja bratstva.
Mir i dobro!
Anita Jerković, mjesno bratstvo Sv. Leopold Bogdan Mandić

 

Obavijesti

Poziv na IX. tečaj o socijalnom nauku Crkve

Download (PDF, 510KB)

Na tečaju možete sudjelovati ili pratiti preko Zoom platforme putem poveznice (linka):
https://zoom.us/j/2607899457?pwd=UDIxZXFRR0luZHpydGl3M3czUWVFUT09

 

Obavijesti

POZIV NA ZAJEDNIČKU FRANJEVAČKU KRUNICU PUTEM INTERNETA/ON-LINE U SUBOTU, 6. STUDENOG U 20:00 SATI

Draga braćo i sestre,Gospodin Vam dao svoj mir!

I u mjesecu studenom molimo franjevačku krunicu putem interneta (on-line). Kao i od samoga početka, od siječnja 2021. g., krunicu ćemo moliti prvu subotu u mjesecu tj. 6. studenog 2021.g. s početkom u 20:00 sati.
Pozivamo sve članove OFS-a i Frame da se priključe jedanaestoj zajedničkoj molitvi franjevačke krunice putem interneta (on-line) u organizaciji Sjeverozapadnohrvatskoga (zagrebačkoga) područnog bratstva bl. Alojzija Stepinca. Predmolitelji su članovi Franjevačkoga svjetovnog reda iz Mjesnoga bratstva sv. Leopolda B. Mandića u Zagrebu (Dubrava).

Nakane naše zajedničke molitve u mjesecu studenom su:

– za papu Franju, biskupe, svećenike, đakone, redovnike i redovnice
– za duhovne asistente OFS-a i Frame
– za obnovu Franjevačkoga svjetovnog reda
– za zajedništvo braće i sestara OFS-a i Frame
– za sve koji su pogođeni potresom
– za sve bolesnike, posebno oboljele od nove koronavisusne bolesti; za oboljele od depresije
– za blagoslovljeni rad Generalnoga kapitul OFS-a koji se održava u studenom u Rimu
– za pokojne duhovne asistente i pokojne članove OFS-a i Frame

Molimo ministre mjesnih bratstava OFS-a i predsjednike Frame da obavijeste i potaknu svoju braću i sestre na sudjelovanje!

Molitvenom susretu možete se pridružiti putem sljedećih poveznica:
Zoom: :

https://zoom.us/j/2607899457?pwd=UDIxZXFRR0luZHpydGl3M3czUWVFUT09
Ili preko YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UCw3HG8sVLk9UB4mVgqXfRcA/live

Molimo vas da se molitvenom susretu 6. 11. 2021. priključite putem jedne od gore navedenih poveznica najkasnije do 19:45 sati kako bismo pravodobno uspjeli riješiti sve eventualne probleme s prijavom.

MIR I DOBRO!

Područna ministra:

Renata Huzanić, OFS

Obavijesti

Redovni nacionalni kapitul Franjevačkog svjetovnog reda

U kući susreta Tabor u Samoboru od 8. do 10. listopada održan je XX. redovni nacionalni kapitul Franjevačkoga svjetovnog reda (OFS-a). Kapitul je okupio članove Nacionalnoga vijeća OFS-a, delegate iz svih područnih bratstava zajedno s područnim i nacionalnim duhovnim asistentima, kao i predstavnike Franjevačke mladeži.

Kapitul je započeo s radom u petak, 8. listopada popodne pod predsjedanjem nacionalne ministre Anđe Slunjski. Ministra je na početku podnijela izvješće o životu i djelovanju Hrvatskoga nacionalnog bratstva Franjevačkog svjetovnog reda za dvogodišnje razdoblje, od listopada 2019. g. do listopada 2021. g. Nastavljen je izvješćem nacionalne predsjednice Frame Ane Matić te izvješćem projekta CRO Laudato si’ sestre Maje Duspare.

Subotnji rad Kapitula bio je obilježen s dva predavanja. Prvo predavanje povodom proslave 800 godina od Memoriale propositi održao je fra Daniel Patafta, OFM. Drugo predavanje održao je nacionalni duhovni asistent fra Zvonimir Brusač, TOR. Fra Zvonimir je izložio odrednice identiteta Franjevačkog svjetovnog reda o čemu će biti govora i na Kongresu OFS-a i FRAMA-e koji se planira održati iduće godine. To predavanje bilo je uvod u radni dio kapitula, rad po skupinama. Rad po skupinama donio je mnoge ideje za pripremu Kongresa, ali i za formaciju u bratstvima. Dan je završio izvještajem po područjima i zajedništvom oko bratskog stola.

U nedjelju, 10. listopada je usvojen Izvještaj nacionalne ministre, Blagajnički izvještaj, Kalendar događanja OFS-a i FRAMA-e za 2022., Program rada za 2022. te Teme za mjesečne susrete u mjesnim bratstvima u 2022. godini. Usvojene su i promjene u izboru delegata, odnosno zamjena delegata za područne i nacionalne kapitule. Sudionicima Kapitula izložen je i izvještaj o kumstvima tj. solidarnoj pomoći stradalima u potresu u Banovini.

Ono što je svakako obilježilo ovaj kapitul jest to što se održao nakon dvije godine zbog situacije s pandemijom. Područni su ministri izložili poteškoće ali i plodove koje je to razdoblje donijelo.

Obavijesti

POZIV NA 10. ZAJEDNIČKU MREŽNU (ONLINE) MOLITVU FRANJEVAČKE KRUNICE

Draga braćo i sestre,
Gospodin Vam dao mir i blagoslov!
I ove prve subote u mjesecu listopadu ( 02. 10. 2021. godine) s početkom u 20:00 sati pozivamo sve članove OFS-a i Frame, kao i sve ljude dobre volje, da se priključe desetoj zajedničkoj mrežnoj (online) molitvi franjevačke krunice ovaj put u organizaciji Primorsko-istarskog područnog bratstva „Majke Božje Trsatske“.
Predmolitelji su članovi Područnog vijeća i Franjevačkog svjetovnog reda iz mjesnih bratstava:
1. Krnjevo- Rijeka,
2. Pehlin-Rijeka,
3. Mali Lošinj,
uz asistenciju područnog duhovnog asistenta fra Zlatka Šafarića, Cap i Blaženke Kulić područne ministre OFSa.

Molitvenom susretu možete se pridružiti putem sljedećih poveznica:
Zoom: https://zoom.us/j/2607899457?pwd=UDIxZXFRR0luZHpydGl3M3czUWVFUT09
Ili preko YouTube: http://youtube.com/channel/UCw3HG8sVLk9UB4mVgqXfRcA/live

Molimo Vas da se molitvenom susretu priključite 02.10.2021. putem gore navedenih poveznica najkasnije do 19:45 sati kako bismo uspjeli na vrijeme riješiti sve eventualne probleme s prijavom. Nakon prijave se duhovno pripremite dok čekate početak našeg molitvenog susreta i ne napuštajte aplikaciju sve do završetka molitvenog susreta!

Molitvene nakane: za obnovu Franjevačkog svjetovnog reda, za uspješnu organizaciju našeg Kongresa, za Framu, za naše duhovne asistente, za papu Franju, biskupe, svećenike, redovnike i redovnice, za sve koji su pogođeni potresom, za sve bolesnike i svo medicinsko osoblje i za sve koji u ovom vremenu trpe razne nevolje.
MIR I DOBRO!
Područna ministara
Blaženka Kulić, OFS

Obavijesti

Franjevačke duhovne vježbe – U ZNAKU TAU

Sveti Franjo svojim je primjerom i porukom trajno nadahnuće ne samo ljudima vjere nego i cijelom čovječanstvu. To je svetac koji se posve suobličio Kristu. Pape su voljeli govoriti da je od svih ljudi upravo sveti Franjo najsličniji Kristu. Zbog svježine njegove privlačnosti želimo vam ponuditi još jedan ciklus duhovnih vježbi nadahnut njime.

Razmatranja je pripremio brat Stjepan Lice, član Franjevačkog svjetovnog reda, autor mnogih duhovnih tekstova koji u sebi kriju franjevačko evanđeosko nadahnuće. Zavirit ćemo u Franjevačke izvore, ali će nam uvijek pri ruci biti i Biblija. Kao i uvijek do sada, sve riječi napisane u razmatranjima hoće biti tek poticaj za vaše osobno razmatranje.

Brat Stjepan, nadahnut Franjom i vođen Duhom Svetim, pripravio je pitanja i poticaje koja će vas voditi kroz osobno razmatranje. Bit će tu i konkretnih preporuka, a Duh Sveti – ako mu se tijekom razmatranja prepustite! – odvest će vas putovima koje je Gospodin pripravio samo vama i o kojima sada ne možete niti slutiti.

Duhovne vježbe počet će 27. rujna i završiti 4. listopada na svetkovinu sv. Franje. Ako ste voljni s nama poći u ovu malu franjevačku avanturu, pozivamo vas da se prijavite. Sudjelovanje je moguće na dva načina. Prvi je da na svoj mail svakodnevno primate dnevna razmatranja i u tom slučaju trebate popuniti prijavni obrazac koji se nalazi na eduhovnevjezbe.hr. Drugi način je da sudjelujete preko naše apliakcije, što vam i preporučujemo.

Ukoliko već niste, aplikaciju možete besplatno preuzeti OVDJE za Android, a OVDJE za iOS. Nakon preuzimanja aplikacije u njoj ćete pronaći duhovne vježbe o kojima je riječ i na njih ćete se prijaviti.

Radujemo se ovom zajedničkom duhovnom putu! Gospodin vam dao mir i dobro!

Prijave na mail verziju vježbi su na dnu stranice koja se otvori putem donje poveznice:

U znaku Tau | e-Duhovne vježbe (eduhovnevjezbe.hr)

Prijave traju do 26.09.2021. u 13:25

Nakon ovog datuma, prijave neće biti moguće!

Obavijesti

Zajednička mrežna (online) molitva krunice 11.9.2021. u 20h

Draga braćo i sestre,
Gospodin Vam dao mir i blagoslov!
Nacionalno vijeće, na sjednici održanoj dana 28. 11. 2020. godine u Zagrebu, odlučilo je da se
organizira online (mrežna) molitva franjevačke krunice, svake prve subote u mjesecu, počevši
od siječnja 2021. godine.
Pozivamo sve članove OFS-a i Frame, kao i sve ljude dobre volje, da se priključe osmoj
zajedničkoj molitvi franjevačke krunice dana 11.09.2021. godine (subota) s početkom u 20:00
sati putem Zoom aplikacije, a u organizaciji Zadarsko-šibenskog područja.

Molitvenom susretu se pridružujete putem sljedeće poveznice:
Zoom: https://zoom.us/j/2607899457?pwd=UDIxZXFRR0luZHpydGl3M3czUWVFUT09

Molimo Vas da se priključite molitvenom susretu toga dana putem gore navedene poveznice
najkasnije do 19:45 sati kako bismo uspjeli na vrijeme odobriti ulaz svim sudionicima. Nakon što
uspješno obavite prijavu, pričekajte te se duhovno pripremite dok čekate početak našeg
molitvenog susreta. Molimo Vas da nakon uspješno obavljene prijave ne napuštate aplikaciju
sve do završetka molitvenog susreta!

Radujemo se zajedništvu u molitvi.
MIR I DOBRO!

Obavijesti

Ana Melnjak in memoriam

Ana Melnjak, OFS

(1958. – 2021.)

 

Na blagdan sv. Klare Asiške, „biljčice sv. Franje“, 11. kolovoza 2021. godine u Varaždinu u bolnici, je poslije  kratke i teške bolesti, u 64. godini života preminula u Gospodinu naša sestra Ana Melnjak, članica Franjevačkoga svjetovnog reda, ministra Mjesnoga bratstva OFS-a sv. Ivana Krstitelja u Varaždinu. Na evanđeoski život u OFS-u zavjetovala se na blagdan sv. Elizabete 17. studenog 1990. g. u svom bratstvu u Varaždinu.

Rođena je u Varaždinu 7. veljače 1958. g. kao drugo dijete sada pokojnih roditelja Slavka i Terezije r. Črnila. Ima starijega brata Josipa i mlađega brata Srećka. Sve sakramente kršćanske inicijacije primila je u Župi sv. Vida Mučenika u Vidovcu.

Osnovnu školu polazila je u Nedeljancu i Vidovcu, a maturirala je na gimnaziji u Varaždinu. Diplomirala je 1978. godine na Višoj ekonomskoj školi u Varaždinu i kao ekonomistica većinu je svoga radnog vijeka radila u Poreznoj upravi ‒ Ispostava Varaždin. U profesionalnoj je karijeri bila odgovorna i savjesna, uvijek spremna pomoći svakome. Ljudi su je doživljavali kao vrlo pozitivnu, vedru i dosljednu osobu.

U svom je mjesnom bratstvu Franjevačkoga svjetovnog reda bila vrlo aktivna i zauzeta. Tu je našla svoju životnu karizmu i mogućnost za ostvarenje mnogih lijepih darova kojima ju je Svevišnji obdario: rado je obilazila starije i bolesne, molitvom i pjesmom predvodila sva slavlja i okupljanja bratstva, vršila odgovorne dužnosti u bratstvu. Bila je ministra svog mjesnog bratstva u nekoliko trogodišnjih mandata. Uistinu je živjela duhovnost malenosti, siromaštva, poslušnosti i evanđeoske radosti.

U svom je zavičaju bila poznata po prisutnosti i po doprinosu svim slavljima, zajedničkim pothvatima i događanjima. Pomagala je u Caritasu i skupljala priloge, odnosila pomoć u samostane kontemplativnih redovnica, bila je članica mjesnoga Dobrovoljnog vatrogasnog društva, preko međunarodnog kumstva pomagala siromašnoj djeci u Africi. Tijekom Domovinskog rata svake je večeri okupljala vjernike (uglavnom žene) na molitvi krunice za mir u domovini i svijetu kod križa u središtu Gojanca ili u kapeli Svete Obitelji i bl. Augustina Kažotića u Nedeljancu. Osobito su joj bile drage marijanske pobožnosti, a vjerno je, tijekom desetljećâ, animirala veliku devetnicu na čast sv. Josipu.

Njezina su velika radost bila hodočašća koja je godinama organizirala. Tu je radost pratio ulog mnogo vremena, truda, neprospavanih noći, strpljenja i nesebične ljubavi. Stotine i tisuće vjernika (i onih koji su to tek nakon toga ”postali”) dovela je u svetište Krvi Kristove u Ludbregu, u nacionalno svetište Majke Božje Bistričke, Majci milosti na Trsat, Kraljici mira u Međugorje, sv. Josipu u Karlovac te na duhovne obnove na Tabor u Samoboru i u Šurkovac.

U Područnom bratstvu OFS-a bl. Alojzija Stepinca sa sjedištem u Zagrebu, u kojemu sada ima trideset i četiri bratstva, bila je aktivno prisutna od samog ustanovljenja Područnoga bratstva 2000. godine. Već je 2003. g. na Područnom izbornom kapitulu izabrana za područnu ministru za mandat 2003. ‒ 2006., a poslije tri godine izabrana je za područnu ministru za još jedno troljeće (2006. ‒ 2009.). Tih je šest godina bila i član Nacionalnog vijeća OFS-a. Od 2009. do 2018. u tri je uzastopna mandata izabrana za područnu vijećnicu; u posljednjemu mandatu je kao vijećnica obnašala dužnost područne voditeljice formacije.

Sestra Ana Melnjak je u početcima rada Područnog bratstva, u kojem je šest godina bila područna ministra, sudjelovala u osmišljavanju i stvaranju redovnog programa djelovanja područnoga bratstva, zajedno s područnim vijećem i u dobroj suradnji s područnim duhovnim asistentima. U tom su razdoblju, kraće ili duže vrijeme, područni duhovni asistenti bili fra Kornelije Šojat, OFM, fra Petar Filić, OFM, fra Milan Krišto, OFM, fra Marin Grbešić, OFM, fra Augustin Kordić, OFMConv, fra Ljudevit Maračić, OFMConv, fra Nikola Bašnec, OFMCap, fra Ivan Markanović, OFMCap, fra Branko Lipša, OFMCap, fra Nikola Barun, TOR i fra Zvonimir Brusač, TOR.

Utvrđeni su redovni dijelovi godišnjeg programa, među kojima posebno područna hodočašća OFS-a i Frame (s motom S Marijom upoznajmo svoje područje – produbimo svoje zajedništvo!) i područni tematski susreti trajne formacije. Pod njezinim su vodstvom održana područna hodočašća u Bjelovar i Križevce (2004.), Viroviticu (2005.) te u Čuntić i Hrvatsku Kostajnicu (2006.). U tom su se vremenskom razdoblju na području našega područnog bratstva održavali značajni programi Nacionalnog vijeća OFS-a, u čijoj organizaciji je sudjelovalo i Područno vijeće: Prvi Kongres OFS-a i Frame u Zagrebu (2007.), Prvo nacionalno hodočašće OFS-a i Frame (u Jalžabet 2008.) i Proslava 800-obljetnice franjevačke karizme (u Zagrebu 2009.). Područni tematski susreti trajne formacije održani su u Glavotoku (2004.), Karlobagu (2006.), Vukovaru (2007.) i na Košljunu (2005., 2008. i 2009.)

Godišnji program sadržavao je redovito dvije sjednice Područnog vijeća i dva područna kapitula, proljetni i jesenski, koji je bio dvodnevni i slavio se na Taboru u Samoboru. Svake je godine područno vijeće organiziralo duhovnu obnovu za braću i sestre OFS-a na Taboru koju je u početku vodio pater Zvjezdan Linić, a nakon toga pater Ivan Matić, na kojima je sestra Ana redovito sudjelovala zajedno s braćom i sestrama iz svoga mjesnog bratstva i iz drugih bratstava s našeg područja.

Sestra Ana je kao područna ministra rado pohađala mjesna bratstva OFS-a diljem našeg područja i spremno prihvaćala ići na put po svim vremenskim uvjetima, po snijegu i hladnoći i po vrućini. Od 34 mjesna bratstva u jednoj je godini desetak bratstava imalo izborne kapitule i bratske i pastoralne pohode. Zalagala se za oživljavanje ugašenih mjesnih bratstava i za osnivanje novih. Godine 2008. godine osnovano novo mjesno bratstvo OFS-a u zagrebačkoj Dubravi.

Početkom godine otkrivena joj je teška zloćudna bolest. Primila ju je mirno i s povjerenjem u Gospodara života. U jednom se razdoblju toliko oporavila da je ponovno biciklom krenula na svete mise. No bolest se ponovno razbuktala, Anine su snage sve više kopnile i u nedjelju, 8. kolovoza, pohoditelj bolesnih franjevac kapucin fra Josip Vizjak podijelio joj je sakramente umirućih. Tada više nije mogla govoriti, ali je osmijehom i vedrinom u očima pokazala koliko joj to znači.

Ispraćaj naše sestre Ane Melnjak bio je ispred mrtvačnice u Vidovcu u petak, 13. kolovoza 2021. Sprovodne obrede vodio je mjesni duhovni asistent OFS-a fra Lucije Jagec. Spomenuo je pobožnost, rad i zalaganje sestre Ane u bratstvu te suradnju s redovnicima franjevcima različitih obedijencija. Ona je franjevaštvo živjela i svjedočila, u jednostavnosti i dosljednosti svjetovne duhovnosti. U ime mjesnog bratstva OFS-a nazočnima se obratila sestra Dinka Brčić, članica bratstva, koja je iskreno, osobno, s poštovanjem i zahvalnošću govorila o sestri Ani. Uz članove obitelji i suseljane, nazočni su bili i franjevci fra Dražen Kovač i fra Franjo Glasnović, članovi Franjevačkoga svjetovnog reda iz dvaju varaždinskih bratstava, predstavnici Područnog vijeća OFS-a, nekoliko redovnica i veliko mnoštvo vjernika.

Pjevanje na groblju predvodilo je Pjevačko društvo „Arka“ iz Varaždina. Između ostaloga, zapjevali su i Psalam 63, uz otpjev „Tebe žeđa duša moja, Gospodine, Bože moj“ (Ps 63, 2). To je bio Anin život: čežnja za Bogom. Njemu je posve pripadala, Njemu se do kraja posvetila, Njemu je na slavu živjela, za Nj je bila spremna sve učiniti; uz ostalo i mnogo toga pretrpjeti, sa smiješkom, animirajući i predvodeći.

Svetu misu zadušnicu u župnoj crkvi sv. Vida Mučenika predslavio je fra Krunoslav Kocijan, OFM, gvardijan u samostanu Majke Božje Trsatske u Rijeci, a koncelebrirali su fra Lucije Jagec, OFM, fra Josip Vizjak, OFMCap i vlč. Lovro Biškup, prošlogodišnji mladomisnik. Pjevanje je predvodio župni zbor crkve sv. Vida u Vidovcu. Nadovezujući se na psalam (Ps 122) i odlomak iz Evanđelja (Iv 14, 1-6), predvoditelj euharistijskog slavlja se na početku homilije zapitao: „Gdje je bio dom Ane Melnjak, koju danas ispraćamo?“ Zaključio je da je njen „dom“ bio sâm Gospodin i svaka crkva u koju je ona dolazila i kojoj je molila i pjevala.

Kad čovjek pogleda jedan takav život, može se zapitati: Kako je sve to stigla? Gdje je nalazila snagu? Kada se (uopće) odmarala? Svi su naime iz njene obitelji školovani i imaju stalne poslove, a bave se i poljoprivredom. Kad god je bila kod kuće, Ana je radila u polju i pomagala u svemu. Odgovor na pitanje o tako bogatom, aktivnom i ispunjenom životu vjernik opet može naći u riječima psalmistâ: „S Bogom svojim preskačem zidine“ (Ps 18, 30b). Tko se na Boga osloni, čuda može učiniti i Njegovim svjetlom dotaknuti živote drugih.

Pokojna Ana bila je u bližoj i daljoj okolici poznata i omiljena kao vedra i vesela osoba. Za njen život trebamo zahvaljivati Bogu i možemo biti ponosni što smo je poznavali. Oni kojima je dom kod Gospodina, koji se ”kod kuće” nalaze u Bogu i Njegovoj ljubavi, i sami postanu ”domom” svima koji se nađu na njihovim životnim putovima, bližnjima s kojima žive i rade, onima koje su dotakli svojom prisutnošću i dobrotom. Takva je upravo bila naša sestra Ana. Gospodin neka joj podari vječni pokoj.

 

Hilda Švarcmajer, OFS – fra Krunoslav Kocijan, OFM

Obavijesti

Sv. Ljudevit 25.08.2021.

Pozivamo sve članove da u svojim obiteljima i u svojim bratstvima proslave blagdan sv. Ljudevita u srijedu 25. kolovoza 2021. Potičemo bratstva na zajedničko sudjelovanje na sv. Misi.

Ispod teksta pripremljene su prigodne obiteljske radionice za djecu (za malene i velike) na temu sv. Ljudevita koje možete slobodno preuzeti. Želja nam je objaviti dječje radove stoga molimo roditelje, bake i djedove, da fotografiraju radove i pošalju na mail pzo.ofs.hr@gmail.com

 

Download (PDF, 602KB)

Download (PDF, 361KB)

 

Download (PDF, 42KB)

Download (PDF, 41KB)

1 3 4 5 6 7 28