Obavijesti

Održana 8. sjednica Nacionalnoga vijeća OFS-a

U samostanu Uzvišenja Svetog Križa, u Zagrebu, 13. siječnja održana je 8. sjednica
Nacionalnog vijeća Franjevačkoga svjetovnog reda.


Članovi vijeća osvrnuli su se na život nacionalnog bratstva u razdoblju od zadnje sjednice
održane u rujnu. Prethodno razdoblje obilježio je 22. redovni Nacionalni kapitul u listopadu
2023. godine. Na Kapitulu je donesena odluka o pokretanju postupka revizije Statuta
nacionalnog bratstva. Osvrnulo se i na Tečaj o socijalnom nauku Crkve u organizaciji OFS-a s
temom Suvremene migracije – izazov za identitet, a koji je održan u studenom 2023. godine.
Na sjednici su dogovoreni bratski i pastoralni pohodi Primorsko-istarskom i Zadarsko-
šibenskom područnom bratstvu Franjevačkoga svjetovnog reda. Također su planirane
pripremne radnje za bratski i pastoralni pohod Hrvatskom nacionalnom bratstvu OFS-a od
strane delegata generalnog ministra OFS-a i člana Konferencije generalnih duhovnih
asistenata OFS-a. Cilj bratskog i pastoralnog pohoda je jačanje vjernosti karizmi i
opsluživanju Pravila OFS-a. Bratski i pastoralni pohod također omogućava verifikaciju
proteklog razdoblja kao i davanje jasnih smjernica za daljnje još zauzetije služenje u Crkvi.
Glavna tema bio je Nacionalni seminar za formaciju koji će se održati od 9. do 11. veljače u
Duhovnome centru sestara Kćeri Božje ljubavi u Zagrebu pod nazivom Život svjetovnog
franjevca u bratstvu.


Planirana je i nacionalna korizmena akcija prikupljanja pomoći za potrebite kao i online
sadržaj kojim će se članovi OFS-a pripremati za Uskrs. Pripremu će predvoditi članovi
Konferencije nacionalnih duhovnih asistenata OFS-a.
Promišljalo se i o načinu obilježavanja 800. obljetnice stigmi svetog Franje. Vezano za tu
važnu obljetnicu od strane Povjerenstva za formaciju pripremljeni su materijali koje će na
svojim mjesečnim skupštinama obrađivati članovi mjesnih bratstava OFS-a.
Članovi vijeća osvrnuli su i na život bratstva Farnjevačke mladeži te na rad s djecom kroz
Glasnike Velikoga Kralja.


Nakon sjednice Nacionalnog vijeća održan je sastanak Konferencije nacionalnih duhovnih
asistenata OFS-a.