Kapituli Obavijesti

Održan VIII. Izborni kapitul u Splitsko-dubrovačkom područnom bratstvu OFS-a

VIII. izborni kapitul Splitsko-dubrovačkoga područnog bratstva Franjevačkoga svjetovnog reda (OFS) „Sv. Leopold Bogdan Mandić“ sa sjedištem u Splitu održan je u dvorani Franjevačkoga samostana Gospe od Zdravlja, u subotu 18. lipnja 2022.

Prije Izbornog kapitula bilo je slavlje mise koju je predslavio fra Nikola Barun, delegat. Suslavio je fra Stipe Nimac, područni duhovni asistent. Sve članove izbornog kapitula pozdravio je, u ime braće Franjevaca (OFM) i mjesnoga bratstva OFS-a Gospe od zdravlja na čelu s ministrom Mašom Jeličić, OFS i u svoje ime, fra Mate Matić, OFM, gvardijan i duhovni asistent. Istaknuo je da su svjetovni franjevci i svjetovne franjevke odgovorni subjekt unutar Crkve i društva. Kapitul je jedno sredstvo da posvjestimo kao svjetovni franjevci svoje mjesto i ulogu te da svoj poziv i poslanje po svojim službama odgovorno obnašamo. Na kraju je dodao: „Po zagovoru Čudotvorne Gospe od zdravlja neka vas dragi Bog u toj nakani i zadaćama pomaže i prati. Dobar Vam početak rada na Izbornom kapitulu. Dobro došli!“

Kapitulu je predsjedala Anđa Slunjski, OFS, nacionalna ministra, a u ime Konferencije nacionalnih duhovnih asistenata nazočio je fra Nikola Barun, TOR, područni duhovni asistent Zadarsko-šibenskoga područnog bratstva OFS-a „Sv. Nikola Tavelić“ (Zadar) kojega je delegirao fra Zvonimir Brusač, TOR, predsjednik Konferencije nacionalnih duhovnih asistenata.

Nacionalnoj ministri Anđi i delegatu predsjednika Konferencije nacionalnih duhovnih asistenata fra Nikoli pozdrave su uputili Mila Šuto, OFS, područna ministra u svoje ime i u ime Područnoga vijeća i svih delegata na kapitulu. Fra Stipe Nimac, OFM, predsjednik Konferencije područnih duhovnih asistenata Splitsko-dubrovačkog područnog bratstva OFS-a „Sv. Leopold Bogdan Mandić“, pozdravio je iste u ime svoje i uime ostale trojice članova Konferencije: fra Damjana Glavaša, OFMConv, područnoga duhovnog asistenta, fra Josipa Milatovića, OFMCap, područnog duhovnog asistenta i fra Josipa Vrdoljaka, TOR, područnoga duhovnog asistenta.

Nacionalna ministra Anđa pozdravila je sve prisutne kapitularce i predočila smjernice OFS-a u svezi Područnog bratstva OFS-a (Generalne konstitucije OFS-a,  Čl. 61.-64.), Područnog kapitula, Područnog vijeća i službā unutar Područnoga vijeća (Statut Hrvatskoga nacionalnog bratstva OFS-a (Čl. 23.-28.). Ukazala je na važnost Bratstva OFS-a na svim razinama (međunarodnoj, nacionalnoj, područnoj, mjesnoj). Posebno je naglasila potrebu poznavanja opisa svake pojedine službe i odgovorno obnašanje prihvaćenih službi na svim razinamana te istaknula da je Mjesno Bratstvo OFS-a povlašteno mjesto odgoja i obrazovanja u vjeri svjetovnih franjevki i svjetovnih franjevaca.

Delegat na područnom kapitulu predsjednika nacionalnih duhovnih asistenata, fra Nikola održao je duhovni nagovor „Služenje kao bitna označnica identiteta svjetovnog franjevca/-ke“. Govor je temeljio na Evanđelju sv. Ivana (Iv 13, 1-17) aktualizirajući jednu od najbitnijih označnica kršćanske i franjevačke duhovnosti služenja (diakonia). „Svjetovni franjevci i svjetovne franjevke življenjem i svjedočenjem svojega identiteta, poziva i poslanja uvijek su, po svojem pozivu i poslanju, u službi promidžbe  općega i osobnoga dobra u Crkvi, u društvu, ali i unutar Franjevačke obitelji kao i u vlastitom Mjesnom braststvu kojemu pripadaju…“ – istaknuo je fra Nikola.

Trogodišnje „Izvješće“ (2019. – 2022.) iznijela je područna ministra Mila. Isto je potom jednoglasno usvojeno. Zatim su predočena ovim slijedom i druga „Izvješća“:

Izvješće predsjednika Konferencije područnih duhovnih asistenata fra Stipe Nimca, OFM; Izvješće područne tajnice Jelene Šepček, OFS;

Izvješće područne blagajnice Jasne Šabić, OFS;

Izvješće povjerenice za formaciju Angele Koštro, OFS;

Izvješće područne povjerenice za karitas Suzane Fiorenini, OFS;

Izvješće povjerenice za socijalni nauk Crkve, Maje Duspare, OFS i

Izvješće područnoga povjerenika OFS-a za FRAMU, Pere Mihaljevića, OFS.

Sva navedena izvješća jednoglasno su usvojena.

 

Nakon duhovnog nagovora i izvješća razvila se bogata rasprava u kojoj su sudjelovali mnogi kapitularci. Istaknuto je da se Splitsko-dubrovačko područno bratstvo OFS-a „Sv. Leopold Bogdan Mandić“ (Split) prostire na područjima Splitsko-makarske nadbiskupije i Dubrovačke biskupije. Isto Područno bratstvo OFS-a, čini 24 mjesna bratstva i broji 535 trajno zavjetovanih članova. Predloženo je da je Splitsko-dubrovačko područno bratstvo OFS-a, radi učinkovitosti evangelizacijskog djelovanja, potrebno neformalno podijeliti na: Područje Split koje bi obuhvaćalo pet (5) Mjesnih Bratstava OFS-a grada Splita (Sv. Frane, Split – Obala; Gospa od zdravlja, Split – Dobri; Gospa od Pojišana“, Split – Pojišan; Sv. Obitelj“, Split – Sukoišan) i četiri (4) Mjesna Bratstva koja gravitiraju gradu Splitu („Sv. Elizabeta Ugarska“, Drid –Trogir; „Čudotvorna Gospa Sinjska“, Sinj; „Gospa Karmelska“, Omiš; „Uznesenja Marijino“, Makarska); Područje Imotski: šest (6) Mjesnih Bratstava („Sv. Frane“, Imotski; „Sv. Roko“, Vinjani; „Sv. Leopold Bogdan Mandić“, Zmijavci; „Rane sv. Frane“, Proložac; „Sv. Klara“, Podbablje; “Svi sveti Franjevačkoga reda“, Runović), Područje Dubrovnik: devet (9) Mjesnih Bratstava („Mala Braća“, Dubrovnik; „Sv. Josip“, Dubrovnik – Lapad; “Uznesenje Marijino“, Rožat; “Gospa Snježna“, Cavtat; „Bl. Marija Propetog Isusa Petković“, Blato – Vela Luka /Korčula/; „Gospa Delorita“ Kuna /Pelješac/; „Sv. Elizabeta Ugarska“, Orebić /Pelješac/; Sv. Otac Pijo“, Lumbarda /Korčula/; „Sv. Ilija“, Metković).

Zaključeno je da će ova neformalna raspodjela Splitsko-područnog bratstva OFS-a biti učinkovitija za organiziranje formacije (početna i trajna), seminara za duhovne asistente, održavanje duhovnih vježbi, hodočašća, održavanje jednodnevnih duhovnih obnova, održavanje seminara iz područja diakonije i karitativne dimenzije franjevačkih laika (svjetovni franjevci i svetovne franjevke). Isto tako, svako područje (Split, Imotski, Dubrovnik) izabrat će tročlanu komisiju koja će za svako od tri Područja biti odgovorna za organiziranje i animiranje svih oblika susreta…

Ova raspodjela ima također za cilj da se pojedina bratstva ne zatvore sama u svoje okvire nego da različitim susretima formacije i pastoralnih djelovanja budu otvorena jedni prema drugima i da jedni druge jačaju i potiču na posvješćivanje identiteta, poziva i poslanja svjetovnih franjevaca i franjevki u današnjoj konkretnoj Crkvi i društvu u kojima živimo i djelujemo.

 

Na mandat od tri godine u Područno vijeće OFS-a 2022.-2025. izabrani su:

Mila Šuto, OFS (MB „Sv. Leopold Bogdan Mandić“, Zmijavci), područna ministra;

Suzana Fiorenini, OFS, (MB „Gospa Snježna“, Cavtat), zamjenica područne ministre;

Jelena Šepček, OFS, (MB „Čudotvorna Gospa Sinjska“, Sinj), područna tajnica;

Jasna Šabić, OFS, (MB „Sv. Leopold Bogdan Mandić“, Zmijavci), područna blagajnica;

Anđela Koštro, OFS, (MB „Sv. Franjo“, Imotski), područna povjerenica za formaciju;

Pero Mihaljević, OFS, (MB „Gospa od Zdravlja“, Split – Dobri), područni povjerenik za Framu.

Područno vijeće čine i ovi članovi:

Fra Stipe Nimac, OFM, područni duhovni asistent i predsjednik Konferencije područnih duhovnih asistenata;

Fra Damjan Glavaš, OFMConv, područni duhovni asistent;

Fra Josip Milatović, OFMCap, područni duhovni asistent;

Fra Josip Vrdoljak, TOR, područni duhovni asistent

Tonči Kotonhorski, (Frama „Sv. Ante Padovanski“, Split – Poljud), predsjednik područne Frame.

Područni vijećnici:

Niljana Borčić, OFS, (MB „Bl. Marija Propetog Isusa Pertković“, Blato – Vela Luka), područni vijećnik;

Maja Duspara, OFS, (MB „Blagovijest“, Split  – Trstenik), područni vijećnik,

Mara Ljubić, OFS (MB „Gospa od zdravlja“, Split – Dobri), područni vijećnik;

Mira Maslov, OFS (MB „Blagovijest“, Split – Trstenik), područni vijećnik.

Nota bene: područnoj ministri Mili Šuto, OFS, ovo je peti mandat. Mandat traje tri godine.

 

Izabrana su i četiri zastupnika te njihovi zamjenici za Hrvatski nacionalni kapitul OFS-a:

Zrinka Kukavica, OFS (MB „Sv. Roko“, Vinjani), prvi zastupnik;

Matija Jeličić, OFS, (MB „Gospa od Zdravlja“, Split – Dobri), zamjenica prvog zastupnika

Zdenka Filipović Grčić, OFS (MB „Čudotvorna Gospa Sinjska“, Sinj), drugi zastupnik;

Marija Dabić, OFS (MB „Blagovijest“, Split – Trstenik), zamjenica drugog zastupnika

Ninka Šušnjar, OFS (MB „Sv. Frane“, Imotski), treći zastupnik;

Zoran Jurušič, OFS (MB „Blagovijest“, Split – Trstenik), zamjenica trećeg zastupnika

Matija Granić, OFS („Sv. Frane“, Split – Obala), četvrti zastupnik;

Nikolina Derenja, OFS (MB „Gospa Snježna“, Cavtat), zamjenica četvrtog zastupnika

 

Nakon izbornog Kapitula područna ministra Mila zahvalila je članovima Područnoga vijeća u prethodnom mandatu za odgovorno obnašanje svojih službi, zahvalila je nacionalnoj ministri Anđi i delegatu predsjednika Konferencije nacionalnih duhovnih asistenata fra Nikoli. Isto tako, i fra Mati Matiću, gvardijanu i duhovnom asistentu, Mjesnom bratstvu OFS-a „Gospa od Zdravlja“ i Maši Jeličić, ministri te s. Agnezi Masnić, sakristanki.

Područna mistra Mila zahvalila je svim kapitularcima, a novoizabranom Područnom vijeću za mandat (2022. – 2025.) zaželjela je odgovorno obnašanje zadanih službi u Područnom vijeću.

 

Tekst: Fra Stipe Nimac, OFM

Fotografije: Maja Duspara, OFS i Snježana Burica Glibota, OFS