Obavijesti

Održan sastanak Konferencije nacionalnih duhovnih asistenata Franjevačkoga svjetovnog reda

U samostanu sv. Mihaela otaca kapucina u zagrebačkoj Dubravi održan je u utorak 26. rujna sastanak nacionalnih duhovnih asistenata Franjevačkoga svjetovnog reda.

Sastankom je predsjedao fra Zvonimir Brusač (TOR) koji je službu predsjedatelja Konferencije obnašao zadnje dvije godine. Uz njega su na sastanku bili fra Goran Malenica (OFM), fra Ivan
Bradarić (OFMConv) i fra Goran Rukavina (OFMCap). U bratskom i otvorenom razgovoru duhovni asistenti su razgovarali o tekućim pitanjima koja se odnose na rad Nacionalnog vijeća.

Podijelili su uloge u nizu aktivnosti koje organizira i provodi Nacionalno vijeće a koje se tiče i njihove nazočnosti: odlazak na bratske i pastoralne pohode područnim bratstvima,
sudjelovanje na predstojećem nacionalnom kapitulu i nekim drugim susretima.

Dogovoreno je također da će se u 2024. godini održati tečaj za duhovne asistente OFS-a i Frame, koji se iz objektivnih razloga nekoliko posljednjih godina nije održavao. Fra Zvonimir je podsjetio
braću da će dogodine u svibnju biti bratski i pastoralni pohod Nacionalnog vijeća od strane Međunarodnog vijeća OFS-a koji će trajati nekoliko dana.

Na koncu, kako to određuje Pravilnik Konferencije duhovnih asistenata Franjevačkog svjetovnog reda, fra Zvonimir je službu predsjedavajućega prenio na sljedećega koji dolazi po zadanom redoslijedu, a to je fra Goran Malenica u ime Reda manje braće (OFM), a službu tajnika je prema istom Pravilniku preuzeo fra Goran Rukavina ispred braće franjevaca kapucina (OFMCap). Prema Pravilniku naime (br. 9) određen je ovaj redoslijed obavljanja službe predsjedatelja Konferencije duhovnih asistenata Franjevačkog svjetovnog reda: OFM, OFMConv, OFMCap, TOR.

Nakon ugodnog razgovora i ohrabrenja braća su zazvala moćnu zaštitu svetog Mihovila i zagovor sv. Oca Franje i svih svetaca franjevačkog Reda.