Formacija

Održan IX. nacionalni seminar za formaciju

U Duhovnome centru sestara Kćeri Božje ljubavi u zagrebačkome naselju Granešina je 16.-18. veljače 2018. održan IX. nacionalni seminar za formaciju u OFS-u. Seminar je okupio dvadesetak sudionika, članove Nacionalnoga vijeća i njegovoga Povjerenstva za formaciju, članove vijećâ područnih bratstava i dvoje predstavnika Nacionalnoga vijeća Franjevačke mladeži.

Okupljanje sudionika započelo je u petak u 17 sati, a program Seminara započeo je svetom misom koju je, s početkom u 18 sati, predslavio fra Zvonimir Brusač. U radnome dijelu prvoga dana se govorilo o nekim aktualnim pitanjima u našemu nacionalnom bratstvu OFS-a, a uvod u razgovor o ovoj temi dala je Danijela Rebac. Među ostalim, zaključeno je kako smo svjesni pojedinih poteškoća koje imamo o njima se govori i nastoji ih se rješavati. Ono što je, pak, u ovomu razgovoru osobito došlo do izražaja je teškoća s prihvaćanjem službi na različitim razinama. Također je, kao osobito važna, istaknuta kvalitetna komunikacija. Pravodobna i konkretna informacija o svemu što se odlučilo te njezino prenošenje i upoznavanje s njome nužni su za dobro funkcioniranje Reda.

Drugoga dana je Seminar započeo euharistijskim slavljem koje je predslavio fra Mate Bašić, a u prijepodnevnome dijelu rada fra Ratko Radišić je održao predavanje OFS kao red i kao javno vjerničko društvo u Crkvi. Fra Ratko je pojasnio pojmove javnoga vjerničkog društva i trećega reda, a dao je i kratki pregled nastanka i priznavanja OFS-a kao reda. Konstitucije za svjetovne franjevce predstavljaju ispit savjesti kada se članovi OFS-a pitaju je li on ono što je Crkva odredila da bude. Pojašnjeno je i tko je odobrio Generalne konstitucije OFS-a, što je oblik života sadržan u njima, kao i uloga „višega vodstva“ u odnosu na redovitu upravu OFS-a. U nastavku su se dala praktična pojašnjenja pojedinih članaka Generalnih konstitucija, osobito vezano uz izbore, glasovanje, odreknuće sa službe, duhovnu asistenciju i neka druga pitanja s kojima se članovi vijeća susreću u obavljanju službe. U dijalogu s predavačem dali u se odgovori na pojedina pitanja koja su postavljali sudionici.

Poslijepodne je fra Zvonimir Brusač u svome izlaganju govorio o OFS-u prema njegovim dokumentima, pojašnjavajući neke pojmove. Najprije je pojasnio što je Pravilo, a što su Generalne konstitucije OFS-a. Zatim je govorio o temeljnim zadaćama vijeća, važnosti susreta u bratstvu OFS-a, uvjetima za primanje u Red, zavjetovanju, privremenim mjerama i konačnim odlukama u OFS-u. Sudionici su imali priliku dobiti odgovore i na postavljena pitanja vezana uz izlaganje.
U večernjemu dijelu programa je bila rekreacija koju je pripremila Antonija Meštrović, čime se završio intenzivan rad drugoga dana Seminara.

U nedjelju, trećega dana rada, Samanta Jadreško i Vladimir Rosančić su predstavili rad XV. generalnog kapitula OFS-a koji se prošloga studenog održao u Rimu. Predstavljeni su zaključci Kapitula, kojima je bio posvećen značajan dio njegova rada, o tomu kako upravljati međunarodnim Redom kao što je OFS, kao i smjernice koje su razrađene za provedbu pojedinih od zaključaka. Zaključci i smjernice se odnose na pojedina područja života Reda: formaciju, bratski život, pravdu, mir i očuvanje stvorenog, vodstvo, komunikacije i financije. Sudionici Seminara imali su priliku čuti i o iskustvu sudjelovanja na Kapitulu, na kojemu su, uz međunarodno Predsjedništvo, bili prisutni i predstavnici 70 osnovanih nacionalnih bratstava OFS-a, kako i o načinu rada Kapitula, višejezičnoj komunikaciji i bratskim susretima tijekom njegova održavanja.

Nakon osvrta na Seminar i završetka radnoga dijela, uslijedilo je euharistijsko slavlje koje je predslavio fra Vladimir Vidović. Seminar je završio ručkom i oproštajem sudionika.

Ovogodišnji Seminar je, prema riječima sudionikâ, bio uistinu koristan jer su čuli mnoge praktične stvari i razjašnjenja pitanja s kojima se svi koji obavljaju službe često susreću. Ono što su ovdje imali priliku naučiti i o čemu su mogli razmijeniti iskustva u tomu će im predstavljati veliku pomoć.

Na kraju valja, sa zahvalnošću, spomenuti i iznimno gostoprimstvo Duhovnoga centra i sestara koje u njemu borave i djeluju.

Danijela Rebac, OFS

Leave Your Comment

Your Comment*

Your Name*
Your Webpage

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.