Frama Kapituli Obavijesti

Nacionalni kapitul OFS-a i Nacionalna skupština Frame

Kao što je već godinama uobičajeno za kraj tjedna nakon svetkovine sv. Oca Franje, u Kući susreta Tabor u Samoboru održani su od 9. do 11. listopada 2015. Nacionalni kapitul Franjevačkoga svjetovnog reda i Nacionalna skupština Franjevačke mladeži. Tako se odgovorni dvaju nacionalnih bratstava, koja pripadaju jednoj Franjevačkoj obitelji, nalaze na istom mjestu i u isto vrijeme, te dijelom zajedno vijećaju i rade, osobito kad su na dnevnom redu: izvješća nacionalne predsjednice Frame Marte Radoš, zajednička izvješća područnih ministara OFS-a i područnih predsjednika Frame temeljem pitanja, izvješća povjerenstava u koja su uključeni članovi OFS-a i Frame, planiranje zajedničkih susreta i aktivnosti OFS-a i Frame te kalendar događanja za 2016.

U središtu zanimanja XV. redovitog kapitula HNB OFS-a bio je radni dokument zadnjega Generalnog kapitula OFS-a (održanog u studenom 2014. u Asizu) „Kako upravljati Redom kao što je OFS na svim njegovim razinama?“ Njime se želi upoznati svu braću i sestre po svijetu i sva mjesna bratstva sa sadržajem toga dokumenta i dati prilika za prijedloge i mišljenja. Do proljeća sljedeće godine sve bi se reakcije okupile i poslale Međunarodnom predsjedništvu OFS-a, a potom bi se prišlo sastavljanju novoga dokumenta, koji bi kao službeni trebao biti izglasan na sljedećem Generalnom kapitulu 2017. godine.
Nacionalni ministar br. Stjepan Kelčić podnio je objedinjeno izvješće na temelju primljenih izvještaja iz pet područja koje čine

Hrvatsko nacionalno bratstvo OFS-a, a fra Krunoslav Kocijan izvješće Konferencije nacionalnih duhovnih asistenata. Predavanje na središnju temu Kapitula „Prisutnost i djelovanje u svijetu – da, ali kako?“ održao je docent na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu, dr. Hrvoje Špehar. Jedan od važnijih zaključaka bio je: ono što bi kršćane trebalo razlikovati od drugih kad se govori o djelovanju u svijetu je motivacija „odozgor“ (zašto su prisutni i zašto djeluju u društvu), kao i dobra priprema za djelovanje u sadašnjem trenutku (realno procijeniti koliko će se osoba uključiti i što se stvarno može učiniti), uz poštivanje obiteljskih, profesionalnih i ljudskih potreba svih koji su uključeni.

Nacionalna skupština Franjevačke mladeži također se bavila izvješćima i osvrtom na prošlu godinu te planiranjem i organizacijom aktivnosti za koje je zaduženo Nacionalno bratstvo Frame u 2016. Posvetili su se i proučavanju članaka postojećeg Statuta Hrvatskoga nacionalnog bratstva Franjevačke mladeži, izdanog 2007. godine, te potrebi izmjene nekih od članaka Statuta. Kako bi sve bilo dobro pripremljeno, u to su uključeni i članovi Povjerenstva za pravna i statutarna pitanja Nacionalnoga vijeća OFS-a.
U subotu, 10. listopada 2015. prijepodne obilježena je 10. obljetnica početka procesa preustroja Franjevačke mladeži u Hrvatskoj. Na početku je sve sudionike Kapitula i Skupštine, kao i pristigle goste, pozdravio nacionalni ministar OFS-a br. Stjepan Kelčić, a potom i nacionalna predsjednica Frame Marta Radoš. Svima su se okupljenima obratili fra Ilija Vrdoljak, provincijal Hrvatske franjevačke provincije sv. Ćirila i Metoda, te fra Nikola Barun, provincijal Provincije sv. Jeronima franjevaca trećoredaca (glagoljaša). Kao delegati svojih provincijalnih ministara bili su nazočni fra Vladimir Vidović (Hrvatska provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca), fra Ivan Markanović (Hrvatska kapucinska provincija sv. Leopolda Bogdana Mandića) i fra Frano Doljanin (Franjevačka provincija Presvetog Otkupitelja).

Fra Ivan Matić, dugogodišnji generalni duhovni asistent OFS-a i Frame (2000. – 2013.) govorio je o temi: „Potreba preustroja Franjevačke mladeži u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini“. Opisao je kako je tekao sam proces preustroja, uz veliku podršku i pomoć Međunarodnoga predsjedništva OFS-a, te ustvrdio da je sve što se tada dogodilo bio blagoslov, budući da je sam vidio i doživio konkretne plodove regionalizacije u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Lidija Gerbus (r. Šantek) bila je nacionalna potpredsjednica Frame od 2003. do 2006. godine. U svome se izlaganju „Razdoblje prema procesu prestrukturiranja Frame iz provincijskih u područna bratstva“ osvrnula na mnoge poteškoće na koje su tada odgovorni nailazili, kako od strane framaša, tako i od strane duhovnih asistenata. Unatoč tome, tri godine radilo se na početku procesa regionalizacije po uputama međunarodne razine i po primjeru i iskustvu Franjevačkoga svjetovnog reda. Drago joj je što se današnji framaši uopće ne sjećaju vremena kad su postojale „provincijske“ Frame, s duhovnom asistencijom po obedijencijama.

Fra Milan Krišto je nakon razdoblja fra Ivice Jagodića (za našu Provinciju), preuzeo službu nacionalnoga duhovnog asistenta i obnašao je od 2000. do 2014. godine. U svom se izlaganju osvrnuo na iskustvo rada Konferencije nacionalnih duhovnih asistenata Frame tijekom prestrukturiranja. Podsjetio je na neka događanja u Crkvi u Hrvata u kojima su članovi Franjevačke mladeži „pionirski“ otvarali nove putove prisutnošću i sudjelovanjem u slavljima i nastupima u medijima. Osobito se zadržao na 2004. i 2005. godini, kad je odlučeno da se krene u regionalizaciju pa je ustanovljeno Nacionalno bratstvo i pet područnih bratstava Franjevačke mladeži u Hrvatskoj (Zagrebačko, Osječko, Primorsko-istarsko, Splitsko-dubrovačko, Zadarsko-šibensko). Zadnje izlaganje, na temu: „Nacionalno bratstvo u novim počecima“ održao je Ivan Anđelić, koji je bio nacionalni potpredsjednik Frame od 2006. do 2008. godine. Posvjedočio je da je na zadnjoj provincijskoj skupštini Frame u Cerniku (ujesen 2004.) pomislio kako je jedno lijepo razdoblje života iza Frame, no pokazalo se da je regionalizacija donijela veliko obogaćenje i blagoslov. Istaknuo je važnost i ulogu bratskih animatora iz OFS-a kao nove službe (od 2006.) te dragocjen doprinos nacionalnih seminara za učitelje formacije i odgovorne u bratstvu Frame, koji se i dalje održavaju.

Sudionici Kapitula i Skupštine željeli su se, uz svakodnevna misna slavlja i molitvu Jutarnje i Večernje iz Časoslova, na osobit način posvetiti zajedničkoj molitvi za sadašnje i buduće duhovne asistente. U tu svrhu organizirano je cjelonoćno klanjanje sa subote na nedjelju (od 23 do 6 sati), tijekom kojega se po dvoje braće i sestara smjenjivalo pred Presvetim Oltarskim Sakramentom u kapeli Kuće susreta Tabor, tako da se nije prekidala molitva za ovu važnu nakanu – kako za braću redovnike i redovnice (da si posvijeste kako je duhovna asistencija bitni dio franjevačke duhovnosti i poslanja), tako i za sestre i braću svjetovnjake, koji su osjetili poticaj i željeli biti duhovno blizu sadašnjim i budućim asistentima.

Lijepo svjedočanstvo i značaj ovom okupljanju franjevačkih svjetovnjaka dale su Nacionalne konferencije duhovnih asistenata, koje su aktivno i u punom broju sudjelovale u radu Skupštine, odnosno Kapitula: asistenti Frame fra Vladimir Vidović (OFMConv), fra Filip Đurđević (OFM), fra Mijo Šarčević (OFMCap), fra Marko Neretljak (TOR) i fra Kristijan Šilić (duhovni asistent Splitsko-dubrovačkog područja Frame) te asistenti OFS-a fra Vladimir Vidović, fra Krunoslav Kocijan (OFM), fra Ivan Markanović (OFMCap) i fra Zvonimir Brusač (TOR), uz fra Stipu Nimca (OFM), koji je stigao u službi duhovnog asistenta Zadarsko-šibenskog i Splitsko-dubrovačkog područja OFS-a (budući da područne konferencije još nisu ustanovljene). Na Kapitulu OFS-a bila je prisutna i s. Matea Galić, nacionalna ministra OFS-a u Bosni i Hercegovini, koja je u Red ušla i zavjetovana u Zagrebu, u Mjesnome bratstvu Bezgrešnog Začeća Blažene Djevice Marije.

Zahvalni smo i ovom prilikom fra Ivanu Matiću, voditelju, i poslužiteljima Kuće susreta Tabor na djelotvornoj ljubavi i brizi koju su nam iskazali, kao i braći franjevcima, postulantima i vjernicima samostanske crkve Uznesenja Blažene Djevice Marije, u kojoj smo slavili subotnju sv. misu. Dogodine nas očekuju izborni Nacionalni kapitul OFS-a i Nacionalna skupština Frame, pa preporučamo u molitve one koji su sada na službama u Vijećima, kao i nove kandidate, da u raspoloživosti i jednostavnosti znaju prihvatiti povjerene im službe i uložiti sebe u rad Nacionalnih vijeća.

fra Krunoslav Kocijan