Frama

II. međunarodne skupštine Franjevačke mladeži – Mladi okupljeni u Samoboru odnijeli su poruku radosti po cijelom svijetu

Hrvatska je od 17. do 23. kolovoza bila domaćin II. međunarodne skupštine Franjevačke mladeži (Frame) koja se održala u Kući susreta Tabor, u Samoboru. 52 delegata iz 24 države diljem svijeta kroz tjedan dana raspravljalo je o aktualnoj situaciji u životu Frame, a izabralo se i novo međunarodno vodstvo Franjevačke mladeži koja samo u Hrvatskoj okuplja više od tisuću petsto mladih. Nakon prve održane 2007. u Barceloni, ovo je druga međunarodna skupština, koja se održala pod predsjedanjem generalne ministre Franjevačkoga svjetovnog reda (OFS), Encarnación del Pozo, uz prisutnost nekoliko članova Predsjedništva Međunarodnoga vijeća OFS-a i generalnih duhovnih asistenata.

Nakon otvaranja Skupštine euharistijskim slavljem što ga je u franjevačkoj crkvi u Samoboru predvodio kardinal Josip Bozanić, uslijedio je program koji se sastojao od radnog, ali i rekreativnog dijela tijekom kojeg su sudionici obišli Nacionalni park Plitvička jezera i Zagreb. Tijekom radnog dijela sudionici su promišljali o zaključcima prošle Skupštine te donijeli nove odluke. Zajednički su pokušavali doprinijeti tome da Frama hoda ovim vremenom odgovarajući na potrebe Crkve i suvremenog svijeta. Održana su i predavanja formativnog tipa, a katehezu na temu Teologije tijela držao je don Damir Stojić, studentski kapelan Zagrebačke nadbiskupije. Završno misno slavlje u subotu predvodio je provincijalni ministar Hrvatske kapucinske provincije sv. Leopolda Bogdana Mandića, fra Jure Šarčević.

Zaključci II. međunarodne skupštine Frame odnose se na naredno šestogodišnje razdoblje (2014.-2020.), a plod su promišljanja i razmjene iskustava iz proteklog razdoblja. Mladi su naglasak stavili ponajprije na poboljšanje međusobne komunikacije, ali i one prema društvu (www.ciofs.org/youfra) te na formaciju. U njoj će se naime više pažnje pridati teologiji tijela, kako bi mladi seksualnost, ljubav i brak promatrali Kristovim očima, kao i pobudnici Radost evanđelja. Konačno, Frama će jačati suradnju nacionalnih bratstava, raditi na ostvarenju još boljih odnosa s OFS-om i ostalom Franjevačkom obitelji, a identitet Frame na međunarodnoj razini na vidljiviji način iskazat će se izradom zajedničkog loga i himne.

Izabrani su novi članovi Međunarodne koordinacije Frame:

SREDNJA AMERIKA, MEKSIKO, KARIBI

– José Carlos Mancinas Casas (Meksiko)

– Judith del Rocío Vidales Tinajera (Meksiko) – zamjena

JUŽNA AMERIKA

– Marcos Ezequiel Villagra (Argentina)

– Shirley Liz Ramirez Léon (Paragvaj) – zamjena

AZIJA i OCEANIJA

– Jenifer Josephine Christla (Indija)

– Arlene Naya (Filipini) – zamjena

SREDNJA i ISTOČNA EUROPA

– Johanna Sochor (Poljska)

– Božica Ivanković (Bosna i Hercegovina) – zamjena

ZAPADNA EUROPA

– Ghislain Knepper (Francuska)

– Katia Dâmaso (Portugal) – zamjena

AFRIKA

– Michat Legrand – Raout (Mauricijus)