Franjevačka mladež

Franjevačka mladež ili Frama je bratstvo mladih katolika koji se osjećaju pozvanima od Duha Svetoga da žive Evanđelje u bratstvu u svjetlu poruke svetog Franje Asiškoga, u krugu Franjevačkoga svjetovnog reda i njegove duhovnosti, otkrivajući i produbljujući vlastiti poziv sudjelovanjem u različitim crkvenim i društvenim inicijativama i aktivnostima (Statut Frame, čl. 1).
Frama okuplja zainteresirane mlade koji joj se mogu priključiti u dobi od 15 do 25 godina i ostati punopravni članovi sve do navršenih 30 godina života ili, pak, do ulaska u brak, redovničku zajednicu odnosno odabira vlastitoga životnog poziva.

Povijest Frame počinje u Italiji 1948. godine kad je Red manje braće (OFM) osnovao GIFRAC ili Franjevačku mladež katoličke akcije. Postupno su je u svoj pastoral uvodili i braća kapucini, konventualci te naposljetku franjevci trećoreci. Za početak djelovanja Frame u Hrvatskoj uzima se 14. prosinca 1992., kad je osnovano bratstvo na zagrebačkom Kaptolu.

Frama je ispočetka bila povjerena na brigu matičnim franjevačkim provincijama i uključivala je njih šest u Hrvatskoj te dvije u Bosni i Hercegovini. Takva je struktura bila na snazi sve do 2005. kad je Frama preustrojena u pet područnih bratstava: Osječko, Primorsko-istarsko, Splitsko-dubrovačko, Zadarsko-šibensko i Zagrebačko. Danas Frama u Hrvatskoj okuplja od 1500 do 2000 članova u 70-ak aktivnih mjesnih bratstava.

Glavno okupljalište Frame tjedni su susreti na razini mjesnog bratstva. Na njima se obrađuju teme franjevačke, kršćanske, svjetovne i druge tematike. Susrete uglavnom vode i animiraju zainteresirani članovi Frame koji potrebne vještine i znanja za takvu službu stječu na mjesnim ili područnim školama animatora.

Osim što djeluju u krugu bratstva te se povezuju molitvom, razgovorom, pjesmom, plesom i drugim aktivnostima, članovi Frame se u duhovnom smislu ostvaruju i angažmanom u svijetu prema svojim preferencijama. Najčešće se uz franjevaštvo vezuje karitativno djelovanje i briga za potrebite, očuvanje stvorenog, volontiranje na raznim vjerskim projektima u okruženju i slično. Neka mjesna bratstva imaju i posebne skupine koje animiraju liturgiju, bave se glazbom, molitvom i meditacijom, priređivanjem predstava, novinarskim radom itd.

Članom Frame se postaje dolaskom na jedan od susreta mjesnoga bratstva, kada kandidat ulazi u razdoblje upoznavanja s bratstvom koje obično traje između tri i šest mjeseci. Ako živi uzornim kršćanskim životom i osjeća se spremnim za to, po pristanku vijeća, kandidat biva primljen u bratstvo.

Nakon toga slijedi razdoblje priprave za obećanja u kojemu član Frame nastoji dublje proučavati i živjeti Evanđelje po primjeru svetoga Franje. Ono traje najmanje godinu dana, nakon čega kandidat, uz pristanak mjesnoga vijeća, pred širom zajednicom na svetoj misi daje obećanje – obnavlja svoja krsna obećanja, prihvaća Pravilo Franjevačkoga svjetovnog reda (OFS-a) kao dokument nadahnuća i preuzima obveze življenja Evanđelja u bratstvu po primjeru svetog Franje. Obećanja se obnavljaju svake godine.
O djelovanju Frame brinu duhovni asistent, najčešće iz redova braće franjevaca, predsjednik, potpredsjednik, voditelj formacije, tajnik, blagajnik i bratski animator iz redova OFS-a. Sve službe, osim one duhovnog asistenta i bratskog animatora, biraju se na godišnjim mjesnim izbornim skupštinama na kojima pravo birati i biti birani imaju svi članovi Frame s važećim obećanjima. Izbori se obično održavaju nedugo nakon obreda obećanja.

Franjevačka mladež, dakako, ima i svoja vijeća na područnim razinama kao i na nacionalnoj. Svi oni međusobno koordiniraju rad ove živahne zajednice mladih katolika, organiziraju različite susrete na područnim razinama kao i na razini cijele zemlje. Među njima se ističu skupštine, duhovni kapituli, škole animatora, seminari za voditelje formacije i Hod Franjevačke mladeži, koji se održava svake godine na kraju srpnja i na kojem članovi Frame iz jednog ili više područja nekoliko dana hodočaste kroz Hrvatsku te potom, u pjesmi, molitvi i veselju, odlaze u Italiju posjetiti sva značajna mjesta na kojima je trag ostavio naš Serafski Otac Franjo.

Frama djeluje u Hrvatskoj, ali i u Europi i svijetu. Postoji 38 osnovanih nacionalnih bratstava Frame i oko 30 bratstava koja su na početku svoga postojanja. U svijetu ima oko 40 000 članova Franjevačke mladeži.

Hrvatsko Nacionalno bratstvo Frame ima svoju web stranicu na adresi: www.frama-portal.ofs.hr.